Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Неохим" продава собствени акции

Богатдневен ред са подготвили мениджърите за общото събрание на акционерите на "Неохим" АД, свикано за 20 юни. Те предлагат да няма дивидент за 2013 г. след урожая от двете последни години, когато всеки от тях получи съответно по 0.3 лв. за 2011 г. и 0.4 лв. за 2012-а.


Решението за подобно пестеливо разпределение на финансовия резултат изглежда логично, след като торовият завод завърши миналата година с неконсолидирана нетна загуба от 5 млн. лв., а преди това отчете и загуба от 8.8 млн. лв. за 2012 година. Предвижда се загубата да бъде покрита с натрупани печалби от минали години.


Компанията не започна добре и тази година. Отрицателният й резултат за първото тримесечие е 1.6 млн. лв. при печалба от 11.7 млн. лв. за същия период на 2012-а. Приходите от продажби намаляват с над 28% на годишна база, при положение че по традиция почти 50% от продажбите на "Неохим" стават през първото тримесечие, тъй като тогава се наторяват есенниците (пшеница и ечемик).


Като начин за подкрепа на финансите може да се разглежда предложението акционерите да гласуват за продажбата на притежаваните 68 394 собствени акции на цени между 52.285 и 68.57 лв. за един брой. Пакетът от 2.58% от капитала на дружеството е събран след процедура за обратно изкупуване през последните години. Такава продажба направи "Монбат" през миналата година. Успехът на сделката би донесъл поне 3 575 970 лв. в касата на "Неохим". По този начин се очаква в дружеството да се влеят недостигащите към момента финансови оборотни средства за осъществяване на основната производствена дейност. Чрез осигуряването на тези пари вместо алтернативното банково кредитиране ще позволи на фирмата да направи икономии от разходи за лихви.


Според мотивирания доклад, придружаващ предложението за продажбата, акциите ще бъдат продадени на цена не по-ниска от стойността на придобиването им - от 52.285 лева. След направена пазарна оценка ценовият диапазон е разширен до 68.57 лв. за акция.


Пакетът е значителен - и като обем, и като стойност, което означава, че може би се очаква да бъде привлечен и важен партньор. Миниджмънтът вече привлече европейския лидер в производството на торове - австрийския Borealis, и бахрейнската банка First Energy Bank. Те влязоха като акционери в торовия завод, след като на 21 декември смесеното им дружество "Феборан" (Feboran) изкупи дела на ливанската Karifert International Offshore от 20.30% от капитала на "Неохим". С тази сделка предприятието разшири каналите си за дистрибуция в чужбина, а и важен чуждестранен инвеститор влезе у нас. Не бива да се пропуска и потенциалът за разрастване също на вътрешния пазар и в региона.


Продажбата на 2.58% от капитала на "Неохим" е възможност за инвестиране и за сегашните акционери, а и за някой институционален инвеститор като пенсионните фондове у нас.


В момента трима са големите акционери с почти равни дялове. "Феборан" АД държи 20.30%, "Еко тех" АД - 24.37%, и "Евро ферт" АД - 24.03% от капитала. Agrofer International Establishment от Лихтенщайн е със 7.68% от акциите с право на глас.


Директорите ще определят лицензирания инвистиционен посредник , който да подпомогне процедурата . В момента не е известно потенциални купувачи да са проявили интерес към тези акции , става ясно от мотивирания доклад на мениджърите .


От акционерите се очаква да гласуват и за рутинните решения на едно редовно годишно общо събрание - приемане на отчетите , освобождаване от отговорност на управителните органи , но и промени в съвета на директорите на дружеството . Новите членове на борда ще бъдат избрани в рамките на досегашния мандат на мениджърите - 15 юни 2015 година .


 


 Трейс груп холд подходи по друг начин към притежаваните собствени акции . В изпълнение на политиката за определяне на допълнителен бонус , на директорите на инжеринговата компания са прехвърлени 21 850 броя собствени акции през април . Съгласно решение на общото събрание на акционерите й до септември Трейс ще има възможността да изкупи 100 хил . книжа от капитала си .

Facebook logo
Бъдете с нас и във