Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Неохим" е на загуба и към септември

"Неохим" АД е на загуба към края на третото тримесечие на годината, като тя е в размер на 12.245 млн. лв., става ясно от междинния счетоводен отчет.   

За завода в Димитровград основна суровина за производството на продукти от неговата асортиментна гама е природният газ. Той се доставя чрез внос и върху цената му влияят различни международни фактори. Колебанията в цената на природния газ трудно могат да се прогнозират, а от там и да се реагира в съответствие с изменението й.

В хода на обичайната си производствена дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важният от които е валутният риск. Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това то е изложено на риск, основно спрямо щатския долар.

Нетните приходи от продажби към третото тримесечие на 2014 г. са намалели с 15.51% на годишна база и в края на деветмесечието са на стойност 162.934 млн. лева.  Въпреки това те формират 99.95% от общите приходи на завода.

Характерно за производствения процес на фирмата е неговата непрекъснатост в рамките на 6-9 месеца. През останалото време производствените инсталации подлежат на текущ ремонт, с който се обезпечава непрекъснатостта на производството. Основна цел е постигането на пълна натовареност на производствените мощности -над 80 процента. С това се постига намаляване на себестойността на изделията, а оттам запазване цената на крайния продукт при покриване на стандартите за качество.

Общите разходи, които фирмата е направила по дейността си, също отчитат спад - от 7.30% спрямо същия период на миналата година.

Последното тримесечие обикновено е слабо за производителите на торове, така че и за "Неохим" може да има не малко трудности. Дружеството беше на загуба през месеците октомври, ноември и декември на 2013 г., както и на 2012-а.

През трето тримесечие на тази година на "БФБ-София" са изтъргувани само 6315 акции на "Неохим" в 48 сделки, според борсовата статистика. Минималната цена, която се плащаше за тях беше 43.30 лв. за един брой, а максималната - 49.50 лв., при един лев номинал.  
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във