Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НЕОФИЦИАЛНИЯТ БОРСОВ ПАЗАР СЕ ЗАКЛЕЩИ ПРИ РАЖДАНЕТО

Раждането на неофициалния борсов пазар отново бе отложено. Неговите акушери - членовете на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК), ще вземат решение след една седмица. Говори се, че причина за това са вътрешни противоречия в комисията, а не толкова принципно несъгласие с текстове от предложението на БФБ. Потвърждение на тази версия е духът, в който е протекла срещата във вторник между шест от седемте членове на ДКЦК с ръководството на фондовата борса. Стана ясно, че там са се разисквали въпроси от общ характер, от рода на принципите за борсова търговия. Дискусията е била по-скоро опознавателна и поради факта, че това бяха първите официални разговори между шефовете на двете основни за капиталовия ни пазар институции. Проблемът с неофициалния пазар изобщо не е бил засегнат.
Той трябва да замести досегашния свободен сегмент на борсата, както повелява Законът за публичното предлагане на ценни книжа. Правилата за търговия обаче на практика ще бъдат същите. Наложената преди месеци забрана да се въвеждат поръчки от типа всичко или нищо си остава в сила. Слуховете, че ще се върне старото положение, развълнуваха участниците в борсовата търговия. По-малките посредници се притесняват, че това би облагодетелствало едрите инвеститори, тъй като в такъв случай те няма да са задължени да се съобразяват с поръчките на останалите. Единствената, по-скоро козметична промяна предвижда занапред да се регистрират вече уговорени сделки. Допуска се обаче цената, по която те се сключват, да е в рамките между най-добрите анонси за покупка и продажба. Така че такива транзакции няма да влияят върху котировките на отделните дружества.
С други думи, след като се създаде неофициалният пазар, и вълкът ще остане сит, и агнето цяло. От една страна, големите инвеститори ще могат да търгуват извънборсово, като само регистрират сделките си. От друга, едрите риби няма да могат да манипулират цените, без да се удовлетворят висящите на борсата поръчки.
Формално остава само членовете на комисията да скрепят с подписите си начинанието. Но това явно се оказва нелесна задача. Още повече че се чуват гласове на недоволни от последните предложения на БФБ. Управителят на Първа финансова брокерска къща Неделчо Неделчев например не приема твърдението, че регистрацията на сделки, сключени за различни от пазарните цени ще манипулира търговията. Защото по този начин котировките няма да се придвижват към цената на предварително уговорените транзакции. Той предлага да се разшири обхватът на сделките, които могат да се сключват на блоковия сегмент. Сега там се регистрират само покупко-продажби на над 5% от капитала на дадено дружество. Според Неделчев, е по-разумно този праг да се намали до 1% или даже до 0.5% от общия брой акции. Доводите са, че договорени предварително сделки на различни от пазарните цени са разрешени по целия свят и едва ли такива ограничения ще стимулират по какъвто и да е начин търговията у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във