Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Ненужно доверчиви

Септември започна с почивни дни и съ със спокойна търговия на БФБ-София. Високите температури навън, съчетани с празниците, допълнително понижиха интереса към капиталовия ни пазар. Общият оборот намаля до половин милион лева, а финансовият сектор и фармацевтичните компании привлякоха най-силно вниманието. В унисон със световните пазари SOFIX отчете спад в началото на август, който все още не успява да преодолее. Въпреки това основният индекс е на второ място по ръст в региона от началото на годината. Не очаквам съществено раздвижване до края на септември, освен ако не се получи силно сътресение на международните индекси. Активността на инвеститорите ще остане ниска, а блоковите сделки ще продължат да дават основен принос за дневните обеми.


Банков сектор Българо-американска кредитна банка започна процедура по увеличение на капитала си, за което общото събрание на банката гласува през юли. Правата за увеличението не привлякоха голям интерес, но това ще се промени следващата седмица, когато е крайната дата за търговия с тях. Към момента цената на едно право е 0.05 лв., което прави стойност на една нова акция от 4.05 лева. Точно на това ниво се търгува позицията от началото на септември и не очаквам промяна в краткосрочен период. Увеличението ще се смята за успешно, ако бъдат записани най-малко 5.7 млн. нови книжа, което съответства на дела на мажоритарния акционер. Лошите финансови резултати на банката за полугодието не се отразиха върху търговията с акцията й.


При останалите представители на банковия сектор почти няма промяна от началото на месеца. Липсата на изненади в отчетите им (дори негативни), съчетани с общата летаргия, поставиха цените им в тесен рейндж на движение.


Отчети Финансовите резултати на компаниите като цяло не се отразиха на търговията с книжата им. Ако трябва да се обобщят отчетите, се забелязва подобряване на приходите най-вече на дружествата, които реализират продукцията си в чужбина. В началото на септември Софарма обяви резултатите си за предишния месец. Приходите на фармацевтичната компания през 2010 г. са висока база за сравнение, поради което фирмата отчита 7% спад в продажбите за август. С натрупване от началото на годината обаче приходите й нарастват с 5%, благодарение на износа. Компанията е сред най-търгуваните на борсата и интерес към нея проявяват както индивидуални инвеститори, така и институционални. Очаквам цената да се задържи около текущите си нива в краткосрочен период.


Приватизация Очакванията, че приватизацията на Булгартабак холдинг ще раздвижи, дори за кратко, не се оправдаха, въпреки че платената от новия собственик цена беше около 25% по-висока от пазарната. Липсата на законово задължение за отправяне на търгово предложение към миноритарните акционери намали интереса към позицията до минимум. Несигурността по отношение на собствеността също оказа негативно влияние върху активността на инвеститорите. Слуховете, че компанията може да бъде продадена на части, също не бяха отразени от пазара. В момента играчите изчакват, но при определени обстоятелства биха се раздвижили много бързо, както неведнъж е ставало.


Електроразпределителните дружества също са в процедура по приватизация, но няма конкретна информация докъде е стигнал този процес. Не очаквам публичните им предлагания да доведат до повишаване на активността и до събуждане на индивидуалните участници.


Негативното представяне на пазара през август дава добра предпоставка за повишения, което вероятно ще е минимално за индексите и в по-голяма степен ще засегне отделни позиции. Интересът продължава да е съсредоточен по-скоро върху компаниите с малка пазарна капитализация, което води и до по-големи изменения в цените им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във