Банкеръ Daily

Пари и пазари

Нежната сила на "сините чипове"

В днешните времена на криза предприемаческият дух сред нежната половина на бизнеса е особено успешен.

На днешния ден - 8 март, "БАНКЕРЪ" реши да състави списък на най-влиятелните дами на "БФБ-София". Подбрахме нашите героини сред  мениджърите на т. нар. "сини чипове" или петнадесетте публични компании от основния борсов индекс SOFIX. Избрахме да оценим успеха им чрез пазарната капитализация* на компаниите - показател, който дава възможност да се определи влиянието и значението на фирмата въз основа на представянето й на фондовата борса.

 

Проучването ни показва, че в пет от тези дружества - "Стара планина холд" АД, "Градус" АД, "Сирма груп холдинг" АД, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ и "Адванс Терафонд" АДСИЦ, няма дами сред висшите мениджъри. При останалите фирми  нежната им сила присъства  на различно ниво - в съвета на директорите, в надзорния или управителния съвет. 

В началото на март, според инвеститорите,

"Еврохолд България" АД струва 501.71 млн. лева.

В условията на пандемия от COVID-19 и глобална икономическа криза, една от големите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа запазва оборотите си на нивата от силната за икономиката 2019 година. През 2020 г. общите приходи на "Еврохолд" достигат 1.59 млрд. лв., което е почти без промяна спрямо предходната година, когато холдингът е реализирал постъпления за 1.6 млрд. лева.

Принос за този резултат имат и две дами. Г-жа Луис Габриел Роман е член на надзорния свет. Тя притежава бакалавърска степен по изкуства от Bowdoin College (САЩ; 1982), с двойна магистърска степен по специалност "Държавно управление и Право" и "Математика" и докторска степен по Право от Harvard Law School (САЩ; 1985). В продължение на две десетилетия е била действащ партньор в големи адвокатски кантори, специализирани в корпоративно право, като е консултирала цялостно многоетапни сделки на трансгранични капиталови пазари и корпоративни финансови транзакции. Тя е призната за водещ адвокат и експерт в няколко правни периодични издания и международни публикации, включително Международен финансов преглед, The Legal 500 и Chambers, както и The Financial Times. Водещ партньор по няколко спечелени награди „първа по рода си“ сделка.

В оперативното управление на холдинга участва и Милена Генчева. Тя е част от екипа на "Еврохолд" вече 20 години. През това време е участвала и ръководила различни проекти и е натрупала значителен професионален опит в застрахователната сфера. Милена Генчева е в "Евроинс Иншурънс Груп" от създаването на дружеството през 1998 г., като основните й отговорности са свързани с изграждане и развитие на дългосрочни взаимоотношения с корпоративни клиенти на групата, както и мониторинг и координиране на застрахователната дейност. В последните десет години тя е изпълнителен директор на "Евроинс Румъния". 

Весела Стоева е е заместник-председател на Съвета на директорите на

"Софарма" АД, чиято пазарна капитализация в момента е 450.225 млн. лева. 

Тя е завършила  "Финанси и кредит" в УНСС. Професионалният й опит включва работа и в други големи български компании, сред които ВТО "Рудметал" и "Булгартабак холдинг" АД. В "Софарма" влиза през 2000 г. като съветник по икономическите въпроси към изпълнителния директор и заместник-председател на борда на директорите.

Дружеството има десет завода в България и е най-големият български производител на ампули и супозитории. Дейността му се развива в няколко основни направления - субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство); готови лекарствени форми и медицински изделия, козметични продукти. Оборотите на компанията пред пандемичната 2020 г. са в размер на 206.18 млн. лв., което е спад с 10.6% спрямо 2019 година. 

Каре дами по върховете на "Първа инвестиционна банка"!

Мая Георгиева - заместник-председател на Надзорния съвет от февруари 2012 година. Преди присъединяването си към ПИБ, в продължение на 19 години тя работи в БНБ с няколко "тесни специалности" - международни банкови взаимоотношения и разплащания, банкова статистика и фирмено кредитиране. Последната й длъжност в националната банка е ръководител на отдел "Платежен баланс".

Влиза в екипа на ПИБ през 1995 г. като директор на международния отдел. От 1998 г. до 2012 г. е изпълнителен директор на банката и член на Управителния съвет. През годините е отговаряла за дирекциите "Международни разплащания", "Акредитиви и гаранции", "Кредитиране на МСП", "Управление на човешкия капитал", "Административна", "Продажби", "Банкиране на дребно", "Маркетинг, реклама и връзки с обществеността", "Клонова мрежа", "Частно банкиране" и Главна каса.

Едновременно с това, през периода 2003-2011 г. Мая Георгиева е била председател на Надзорния съвет на CaSys International, Република Македония (картов авторизационен център, обслужващ плащания с карти в България, Македония и Албания); председател на Съвета на директорите на "Дайнърс клуб България" АД - франчайз на Diners Club International, притежавано от ПИБ; член на УС на First Investment Bank - Albania Sh.a., дъщерно дружество на "Първа инвестиционна банка" АД.

В началото на февруари 2012 г. е избрана за зам.-председател на Надзорния съвет на ПИБ и за председател на Главния комитет към Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД.

Мая Георгиева е трикратен лауреат на нашата традиционна награда "Банкер на годината" - 2001 г., 2011 г. и 2018 г. - за цялостен принос в развитието на банковата система.

В Надзорния съвет на ПИБ е и Радка Минева. Преди да се присъедини към екипа на банката, тя е работила дълги години в БНБ като дилър на капиталовите пазари и е специализирала на Лондонската и Франкфуртската фондови борси.

През 2000 г. Радка Минева е избрана за член на Надзорния съвет на ПИБ, а през 2019 г. - за член на Главния комитет към Надзорния съвет на банката. Освен това тя е управител на "Балкан Холидейз Сървисис" ООД - дружество с дейност в сферата на туристическите и транспортните услуги, хотелиерството, туроператорската и турагентската дейност, както и на "Балкан Холидейз Партнерс" ООД - дружество, което предоставя услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, извършва външноикономически сделки и финансов мениджмънт.

Другите две дами от карето са членове на Управителния съвет на ПИБ.

Надя Кошинска - директор "Малки и средни предприятия". Присъединява се към екипа на ПИБ през 1997 г. като инспектор "Корпоративно кредитиране". През 2002 г. е назначена за заместник-директор "Кредитна администрация", а през 2004 г. - за директор на Дирекция „Кредитиране на МСП”, отговарящ за увеличаване на пазарния дял на банката чрез прилагане на специализирани програми и продукти, насочени към малките и средни предприятия. През 2004 г. тя става член на и Кредитния съвет.

В края на 2015 г. Надя Кошинска е избрана за член на Управителния съвет на ПИБ и Главен директор "Банкиране на дребно", а от септември 2017 г. е член на УС и директор на Дирекция „Банкиране на МСП“.

Ралица Богоева е магистър по „Счетоводство и контрол“ от УНСС. Присъединява се към екипа на ПИБ през 2002 г. като кредитен инспектор "Потребителски кредити". Година по-късно става заместник-директор на Дирекция “Банкиране на дребно” и остава на тази позиция в продължение на осем години. През периода 2011-2018 г. тя е директор на Дирекция “Вътрешен одит” на ПИБ АД, а от 2018 г. до 2020 г. изпълнява функциите на Главен директор "Информационни технологии и операции".

През април 2020 г. Ралица Богоева е избрана за член на Управителния съвет" и Главен директор "Банкиране на дребно, изпълнителен директор". Освен това тя е член на Надзорния съвет на УниБанка АД (Скопиe) и член на Съвета на директорите на “Майфин” ЕАД.

Общите приходи на ПИБ за пандемичната 2020 г. са 350.83 млн. лв., нетната печалба е 38.91 млн. лв., а пазарната капитализация - 257.92 млн. лева.

От дамите,

заемащи управленски постове в дружествата от SOFIX,

само четири са изпълнителни директори или председатели на управителния съвет, показа прегледът на "БАНКЕРЪ"

Изпълнителен директор на "Холдинг Варна" е Ивелина Шабан. Междинният финансов резултат на дружеството в края на миналата година показва печалба от 3.08 млн. лв., а борсовите играчи оцениха холдинга на 250.36 млн. лева. 

Анна Павлова е председател на Управителния съвет на „Доверие - обединен холдинг” АД, което обединява компании от най-различни сфери на дейност - банково дело, здравеопазване, винопроизводство, строителство, битова химия, търговия на дребно със стоки за бита, отдаване под наем на движими и недвижими активи и други. 

В оперативния мениджмънт дружеството има още една дама - Мина Ангелова, която е член на управителния съвет. През миналата година приходите от основна дейност на "Доверие - обединен холдинг" АД са се удвоили, а пазарната оценка на дружеството е 83.19 млн. лева. 

Три дами има в управлението на „Трейс Груп Холд“ АД, което извършва всички видове инфраструктура - строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и всички свързани дейности. Десислава Любенова е председател на Управителния съвет на инженеринговата компания "Трейс Груп Холд” АД. До нея има още една дама - в оперативното управление й помага Росица Динева - Георгиева, която е член на Управителния съвет. Мариела Рунтева пък независим член на Надзорния съвет на дружеството. 

Наложените противоепидемични мерки и ограничения са причината за свиването на приходите на строителната компания през миналата година. Над половината от паричните постъпления са от дейността в страната, а останалите от клоновете на дружеството в чужбина.

Всичко това е причина за намаляване на цената на акциите на „Трейс Груп Холд“ АД до 3.36 лева за един брой, което оценява дружеството на 81.31 млн. лева. 

Компанията, която финансира покупката на земеделска земя за обработване по договор за финансов лизинг - "Елана Агрокредит" АД, се управлява от  Гергана Костадинова, която е изпълнителен директор. Това е първото дружество, специализирано в тази услуга у нас. В перспектива компанията ще предлага възможности за финансиране и на други проекти – за напояване, за покупка на машини и други. През миналата година дружеството е подпомогнало покупко-продажбата на имоти на обща стойност над 96 млн. лева. От печалбата за 2019 г. пък е изплатен дивидент от 0.068 лева на акционери. 

В последните дванадесет месеца цената на акциите на "Елана Агрокредит" АД леко се е повишила до 1.05 лева за брой, а пазарната капитализация на дружеството е 38.46 млн. лева. 

Дамите в "Българска фондова борса" АД са 60% от средния и висш мениджмънт на институцията. Заедно с това Мария Филипова е заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, а Христина Пендичева - държавен експерт в Министерство на финансите, е и член на съвета на директорите на "БФБ-София".

_______________

* Пазарната капитализация е произведение от броя емитирани от компанията акции и среднопретеглената им цена за деня на борсовата сесия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във