Банкеръ Daily

Пари и пазари

Недвижимите имоти изстреляха индекса BG REIT на борсовия връх

Както "Българска фондова борса" АД не се съобразява много със случващото се на световните капиталови пазари, същото можем да кажем и за индекса BG REIT, който измерва представянето на дружествата със специална инвестиционна цел, които инвестират в недвижими имоти. Много често той има свое "мнение" по случващото се на "БФБ-София" и се разминава с посоката на движение, както на водещия борсов индекс SOFIX, така и на другите два измерителя - BG40 BG TR30. И през тази година е така - той е най-добре представящият се борсов измерител у нас за деветте месеца на тази година. В периода от януари до края на септември той е пораснал с 5.52% и затвори септември при 127.75 пункта.

Общо 437 436 086 лева е пазарната капитализация на шестте публични компании, които участват в базата за изчисляване на BG REIT. Най-висока е борсовата оценка на "Адванс Терафонд" АДСИЦ - 164 262 476 лева, и на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ - 114 957 590 лева, като те единствени успяват да прескочат и границата от сто милиона лева.

Компонентите на индекса също подпомогнаха доброто представяне на BG REIT. Новините около тях са добри. Всички те показаха повишаващи се приходи и печалба за първите шест месеца, единствено при "Рой Пропърти" паричните постъпления са намалели, а при "Супер Боровец Пропърти фонд" положителният финансов резултат е по-нисък.

Цените на акциите на шестте дружества от BG REIT растат през деветте месеца на тази година. Изключенията са две. "Актив Пропърти", чийто акции загубиха лев от стойността си и затвориха септември при 6.55 лева за един брой. Другото е "Адванс Терафонд", което е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. Фирмата от групата "Карол" е и най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT. Освен това е с най-високи приходи и печалба за деветте месеца сред фирмите от BG REIT, изплаща дивидент всяка година, но цената на акциите му пада. В първия борсов ден на тази година тя е била 1.9408 лева за дял, но в последната търговска сесия на септември пада до 1.93 лева. Една от странностите на фондовия пазар. 

Най-скъпи в момента са акциите на "Болкан енд Сий Пропъртис". За да ги имат в портфейла си инвеститорите плащат за тях по 16.60 лева. Любопитен факт е, че варненското дружество се управлява от три дами, които обаче нямат акции във фирмата, която управляват. Няма и изявен мажоритарен собственик.
Компанията управлява два ваканционни комплекса. Единият е разположен в покрайнините на село Равда, край Несебър, а другият - Carpe Diem, е в Балчик.

Дружествата със специална инвестиционна цел са задължени по закон за изплащат поне 90% от печалбата си като дивидент. Но тя трябва да е от основната им дейност, а не от преоценка на имотите, които притежават. Само някои от дружествата от BG REIT платиха дивидент от печалбата си за миналата година - при "Адванс Терафонд" сумата е 0.047 лева за една акция, а акционерите на "Рой Пропърти" предстои да вземат решение за това. Мениджърите му предлагат от печалба за миналата година, в размер на 6 579 765.63 лв., да бъдат заделени 397 130.62 лева за покриване на загуби от минали години. Остатъкът от печалбата след покриване на тези загуби е 6 182 635.01 лева. След преобразуването й съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗАДСИЦ за разпределение остават 6 843 292.01 лева. Проектът за решение предвижда да се разпредели 6 163 069 лева, или дивидент в размер на 1 лев на акция.
От "Супер Боровец Пропърти Фонд" пък съобщиха, че във връзка с прието решение на общото събрание от 27 юни 2017 г. за изплащане на дивидент на акционерите в брутен размер на 0.192 лв. на акция, дължимата сума е платена на 19 август тази година по сметка на "Централен депозитар" АД и предстои да се разпредели на притежателите на такива книжа.

От "Супер Боровец Пропърти Фонд" обявиха, че ще увеличат капитала на дружеството с издаване на 7 200 000 нови акции, всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност 2.22 лева, и ще използват парите за развитие на нови проекти. Процедурата ще е успешна, само ако бъдат записани и платени най-малко 2 400 000 броя от тези книжа. Тя започна на 22 август, а записването на акции от увеличението приключва на 2 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във