Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ПОХАРЧИМ ЦЯЛАТА СУМА ЗА ПЪТИЩА

Любомир Дацов, заместник-министър на финансите, пред в.БАНКЕРЪГ-н Дацов, има ли вече яснота как ще се разпределят 775 милиона лева, които ще бъдат извадени от фискалния резерв?- Около 500 млн. лв. са предназначени за прословутите пътища и ще бъдат дадени за увеличение на капитала на Автомагистрали АД. Подготвя се специален закон за това предприятие, тъй като идеята е върху него да се прехвърлят правото на ползване и концесионните права. Предвижда се трима министри - на финансите, на регионалното развитие и на транспорта, да бъдат негови надзорници. По принцип на тази сума трябва де се гледа като на лимит, а конкретният й размер ще бъде уточнен в закона. Тя е заложена отсега, за да е ясна и да може да се усвои след одобряването на закона. А останалата част?- Предвидени са около 45 млн. лв. за Националната горска компания, която ще се създаде, след като се приеме законът за дейността й. Други 20 млн. лв. са за държавното предприятие за опазване на околната среда, което също е основано на закон, приет миналата година. Сумите за това предприятие ще се отпуснат за последна година. Става дума по-скоро за резервирани средства във връзка с приетите изменения в различни закони за околната среда, които въвеждат определени такси от началото на 2004-а. На 20-те милиона могат и да не бъдат преведени от бюджета. Те ще бъдат един буфер в предприятието. Други три милиона ще се дадат, за да започне да действа фондът за енергийна ефективност. Това също е въз основа на закон, който се обсъжда в парламента. Освен това са гласувани 100 млн. лв. на нетна база (или 180 млн. лв. брутно) по Закона за подпомагане на земеделските производители.Останалите 200 милиона са транзитни сметки. Това е брутната сума, но ще постъпят и погашения, така че нетното финансиране по това перо е по-малко. Става дума за външни заеми, които са сключени от държавата, но са предназначени за конкретни държавни предприятия. Такива са заемите, предоставени на Морска администрация за изграждане на пристанище Бургас, за летище София и т.н.Това са държавни инвестиционни заеми, а не държавни гаранции. Който е сключвал договора, е направил така, че крайният получател да бъде конкретното предприятие, но договорът е от името на държавата. Тези суми минават през бюджета и отиват в предприятието. Тогава защо тези суми са отчетени като финансиране и са под черта?- Това е международен стандарт. Чрез това финансиране държавата увеличава определени активи, тоест инвестира в нещо. Капитализирането на дадено предприятие е обратното действие на приватизацията, приходите от която също се намират под черта.Но тези инвестиции ще бъдат ли отчетени като разход на бюджета?- Да. Но тук става дума за нещо друго. Въпросът не е толкова в даването на парите. По-скоро се търсеше форма как държавата да даде определена сума, но на нейна база да бъдат привлечени допълнителни чуждестранни инвестиции. Голяма част от тези средства няма да отидат само за строителство на пътищата. В момента се проучват няколко варианта на т. нар. публично-частно партньорство, което ще позволи към предоставяните 500 млн. лв. от бюджета да бъдат добавени и други суми. За да се финансира изграждането на пътищата през следващите няколко години, са нужни около 2 млрд. евро, които бюджетът не може да осигури сам.С колко нараства дългът в резултат на това финансиране?- То не е причина за нарастване на дълга. Правителството има достатъчно парични депозити - т. нар. фискален резерв, които да покрият инвестиционните разходи. Причината за допълнителните емисии е опитът да се промени структурата на дълга.Как ще коментирате твърденията, че предвидените в бюджета инвестиционни разходи ще предизвикат същия ефект, какъвто би имало, ако в него направо бе записан дефицит от 3% от БВП?- Независимо че по-голямата част от сумата от 775 млн. лв. ще бъде вкарана в капитала на някои дружества, тези пари няма да бъдат похарчени веднага... Ако бяха записани над черта, това би означавало, че разходът действително ще бъде направен в рамките на една година. Но когато парите се вложат в капитала на държавните дружества, те може да не бъдат похарчени веднага, а да се разпределят в различни периоди. Става дума за управление на фирмени финанси, които не се подчиняват на този касов принцип, по който се прави бюджетът. По-важното е, че проектозаконът за Автомагистрали, който в момента се подготвя, предвижда 500-те милиона, обещани от хазната, да бъдат блокирани в БНБ. Освобождаването им ще става постепенно, на базата на обосновано извършените разходи от Автомагистрали.Означава ли това, че ако няма проекти, които да се изпълняват, финансирането от 775 млн. лв. може да не бъде усвоено дори наполовина?- Може и една десета да не се изпълни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във