Банкеръ Weekly

Пари и пазари

(Не) познати комбинации с акции

Слабият интерес и ниската ликвидност продължават да оказват своето негативно влияние върху търговията на БФБ-София. Все повече (и все още) инвеститорите предпочитат да наблюдават отстрани случващото се там. При това положение котировките на книжата на повечето публични дружества слязоха съвсем близо до най-ниските си стойности. В опит да променят нещата някои от компаниите прибягнаха до модния напоследък начин за стабилизиране на цените на акциите - чрез обратното им изкупуване.


Такова решение ще гласува и извънредното общо събрание на


Индустриален холдинг България АД

което е насрочено за 17 декември. Проектопредложението предвижда през всяка една календарна година от срока на процедурата (четири години) до 3% от общия брой на акциите, емитирани от бившия приватизационен фонд, да се върнат в дружеството, но не бива да са и повече от 10% общо. Предлага се минималната цена да е 0.56 лв. на акция, а максималната - 1.05 лева. Управителният съвет на холдинга ще определи всички останали параметри по процедурата.


Основните инвестиции на холдинга са насочени в морския транспорт, в корабостроенето и кораборемонта, в пристанищна дейност и машиностроене.


Общият брой на издадените от холдинга акции с право на глас е 67 978 543. Най-големите акционери са Венсайд ентерпрайзис лимитед с дял от 30.01%, Буллс АД с 14.03%, ДЗХ АД (член на надзора) с 5.65%, Универсалният пенсионен фонд Алианц България АД с 6.83% и Сток турс АД с 5.21 процента. Петимата най-големи акционери притежават 61.73% от книжата, а останалите са собственост на миноритарни инвеститори.


Данета Желева (главен изпълнителен директор) държи пряко 0.06% от капитала, а чрез свързани лица - 5.71 процента. Димитър Желев държи 0.001% пряко и чрез свързани лица общо 5.71 на сто. Той осъществява пряк контрол върху Буллс и Венсайд ентерпрайзис лимитед и върху гласовете, притежавани от тях.


Някои от мениджърите също имат акции в холдинга. Надзорниците Снежана Христова и Константин Зографов са собственици съответно на по 0.33 и 0.002 процента. От членовете на управителния съвет Божидар Данев притежава 0.0006%, Георги Момчилов - 0.005%, и Борислав Гаврилов държи 0.002% от капитала.


Между най-активните в обратното изкупуване е и


дружеството Монбат АД

В средата на август то започна нова, единадесета по ред процедура по изкупуване на собствени акции на цени между 4.50 и 5.50 лв. за една. Целта му е да се повиши ликвидността на акциите на компанията, която произвежда акумулатори. И сега книжата на дружеството са сред най-търгуваните на БФБ-София, поради което са включени в индексите SOFIX, BG40 и BGTR30.


През ноември Монбат АД е изкупило обратно 66 913 броя от акциите си при средна цена от 4.78 лв. за един брой. По този начин към края на единадесетия месец то пази в портфейла си общо 2 576 284 книжа, платени по средна цена 5.85 лева.


Две от публичните дружества с гръцки капитали също изкупуват обратно свои акции, но те целят по-скоро окрупняване на пакетите на мажоритарните собственици. Дружеството за инвестиции в недвижими имоти Еуротерра България АД не е направило такива сделки през ноември, даже книжата му въобще не са търгувани на БФБ-София. Иначе общият брой на притежаваните от него собствени акции към края на този месец е 519 378 броя, изкупувани при средна цена от 10.35 лева за дял. А дистрибуторът на медицински консумативи Биоиасис АД през ноември е прибрал обратно 7935 броя свои акции, за които е плащал средно по 26.33 лева. Общо той държи 17 600 собствени акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във