Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НАРЪЧНИК НА БОРСОВИЯ МАНИПУЛАТОР

След близо половингодишни усилия разработването на електронна система за разкриването на борсови манипулации вече е към края си. Тя бе представена от участващите в изготвянето й страни - проект Капиталови пазари към Американската агенция за международно развитие (USAID), фондовата борса и Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). Тяхната крайна цел е да помагат в процеса на установяването на манипулациите, а не изцяло да измества хората, които имат тези задачи, коментира Гари ди Ноя от USAID. Ще бъдат създадени два екипа от специалисти - първият ще проверява борсовата търговия от предишни дни. Другият екип ще следи текущата сесия и има правото да преустановява търговията по дадена позиция или дори на цялата борса, ако открие нередности. Санкциите, които ще се налагат на недобросъвестните брокери, няма да бъдат отменяни. В зависимост от степента на нарушението те ще варират от парична глоба до временно прекратяване на правата на инвестиционен посредник да сключва сделки. Системата ще следи не само сделките за деня, но и анонсите за покупка и продажба на ценни книжа.
Гари ди Ноя изброи най-често срещаните видове манипулации на развитите пазари. Тази част от експозето му заинтригува най-много участниците в дискусията. Част от брокерите старателно си записваха някои непознати дори и за тях методи за това как могат да прилапат част от парите на клиентите си. Все пак повечето от манипулациите се прилагат успешно и у нас, още повече че неликвидната българска борса е идеалното място за дирижиране на котировките. Докато в САЩ промяна на тренда може да се предизвика с наливане на десетки милиони долари само по една позиция, тук това може да се постигне и с далеч по-скромни суми. Миналата седмица например бяхме свидетели на поевтиняване с 40% на акциите на едно от най-ликвидните ни дружества - ЛУКойл Нефтохим. Самата поръчка, предизвикала промяната, бе за 30 хил. книги, или не повече от 120 хил. лева. Естествено в този случай още няма доказателства, че става въпрос за манипулация. Но изводът е категоричен - щом за срив на котировките на ЛУКойл Нефтохим са нужни книжа на стойност 120 хил. лв., то за позиции, при които седмичният оборот е от по стотина бройки, това може да се постигне и с няколко хиляди лева.
Ето и английските названия (тъй като български още не са измислени) на най-ползваните според Гари ди Ноя борсови манипулации.
Bucketing - търговецът забавя умишлено изпълнението на поръчката на клиента, въпреки че той е задължен да я изпълни незабавно. Нещо повече, според борсовите правила посредникът трябва да поставя интереса на клиента си над своя собствен. На практика това означава, че дори ако има две еднакви поръчки, задължително първо се изпълнява тази на клиента. Ако брокерът обаче продаде свои акции преди да изпълни поръчката, той ощетява довереника си, тъй като със сключената сделка вече е свалил цената.
Cherry picking - насочване на сделки към определени клиенти за сметка на други. Брокерът подбира най-добрите сделки за предпочитани от него клиенти. Често те са свързани с финансовата къща лица - изпълнителният директор, роднина на самия брокер и т.н. Този вид манипулация се прави, когато е очевидно, че по дадена позиция ще има растеж.
Classic insider trading - свързано лице с посредника купува или продава акции, преди те да се обявят за публична търговия. Често използвана техника и всички инвеститори трябва да я знаят. Чрез нея цената на първичното предлагане се повишава изкуствено.
Elbow trading - търговците, които седят един до друг, правят сделки помежду си. Подобна практика не е особено благоприятна за пазара, тъй като не се осъществяват транзакции в зависимост от най-добрите оферти, а от личната симпатия и контакта лице в лице.
Frontrunning - брокерът заема определена позиция, защото предварително разполага с информация за голяма поръчка. Ако оферта за закупуване на 10 хил. акции е постъпила в инвестиционен посредник, тогава брокерът ще трябва да даде за своя клиент пазарната цена. В случай че той не изпълни веднага поръчката, може да купи малък обем от пазара, като след изпълнението на клиентския анонс цената със сигурност ще скочи. Така брокерът ще продаде акциите си с висока печалба. Но ще купи пакета за клиента си на по-висока цена, отколкото е била в началото на търговията. Фронтранингът може да се прилага и когато брокерът е разбрал предварително за информация, свързана с публично дружество.
Making the close - поръчка при много висока цена, с цел да се вдигне цената, на която се затваря. По този начин се въздейства на търговията през следващия ден, тъй като тя започва от по-голямо ниво. Такъв вид манипулация може лесно да се разкрие с автоматична система за търговия.
Piggybacking - купува или продава след своя клиент. Действа, като се ръководи от информация, която смята, че клиентът му притежава. Този вид измама е обратен на фронтранинга. Брокерът задържа своята поръчка, защото знае, че офертата на клиента му ще свали или понижи котировките.
Ponzi Scheme - английското наименование на българските пирамиди идва от италианския търговец Понзи, който е оперирал през 20-те години в САЩ. Той е измислил пирамидообразната схема, при която се гарантира висока печалба от по-късно вложилите парите си. Някои хора правят големи пари от такива операции, но те са от включените преди тях в схемите.
Pump and dump - последователно извършвани сделки между няколко брокери. Това вдига цените на емисията, като се покачва и търсенето. Така влезлите в заверата брокери ще продадат повече книжа по-скъпо, защото ще привлекат интереса на заблудени инвеститори към изкуствено повишените акции. По този начин обаче се прекъсва истинската връзка между цената и достойнствата на емисията в краткосрочен план. Това е всъщност и основната характеристика на всички видове борсови манипулации.
Оказва се, че преди да се впусне в привлекателните на пръв поглед борсови игри, неопитният инвеститор трябва да прочете внимателно описаните възможности за щракване на капана около собствените му пари. И да проучи, ако може, кои брокери са склонни да се облагодетелстват за сметка на клиентите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във