Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Народът къта пари за черни дни

Спестовността на населението продължава да расте със стабилни темпове. По 3 млрд. лв. спестяват българите всяка година поне от 2008-а насам. А от началото на тази година гражданите са успели да сложат настрана 1.56 млрд. лв., което дава основание да очакваме сумата да достигне традиционните 3 млрд. лв. до 31 декември.
Фирмите също пестят, но това не е добър знак, защото означава липса на алтернативи за инвестиции и нежелание за разширяване на бизнеса. Само от началото на годината заделените от тях средства са 1.3 млрд. лева.
Парите остават в банковата ни система, чието балансово число достигна рекордните 75.7 млрд. лв., които кредиторите по собствено усмотрение могат да дадат назаем. От началото на годината кредитните портфейли на банките са нараснали с 953 млн. лева. Ако този темп се запази, миналогодишният прираст от 1200 млн. лева ще бъде надхвърлен. Това пък е добър знак - означава, че банките все повече либерализират условията за отпускането на нови кредити. Така се увеличават средствата в обращение, повишават се оборотите и се съживява икономиката.
Увеличаването на привлечените средства (т.е. на пасивите) води до ръст и на предоставените средства (т.е. на активите). Тук най-голямо е увеличението на предоставените банкови депозити, най-вече в чуждестранни банки. Депозираните средства в задгранични кредитни институции само през юли са нараснали с 1 млрд. лева.
Правителството ни може да се възползва от така създалата се ситуация и да обере натрупаната ликвидност, пускайки в обращение на първичния пазар нови емисии от държавни ценни книжа. От началото на годината са настъпили падежите на ДЦК с общ номинал 335 млн. лв., като за същия период са пуснати в обращение нови книги за 605 млн. лв. номинал, т.е. вътрешният държавен дълг е нараснал с 270 млн. лева.
Министерството на финансите е предвидило да предложи през септември държавни ценни книжа за 134 млн. лв., след като през август пласира 90 млн. лева. Ако се съди по отличната ликвидност в банковата ни система, успешното провеждане на аукционите от Българската народна банка е гарантирано.
Сключването на еднодневни левови депозитни сделки при 0.18% на годишна база на фона на 0.96% по еднодневните депозити в евро показва, че левовата ликвидност в банковата ни система е повече от отлична. Сравнително ниските лихвени проценти в съчетание със слабите обороти от порядъка на 330 млн. лв. дават сигурен сигнал за отчетлив превес на предлагането над търсенето на левов ресурс.
Едноседмичните депозити се договаряха в диапазона от 0.2 до 0.3% на годишна база, а едномесечните в малко по-широките граници от 0.4 до 1.2% годишен лихвен процент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във