Банкеръ Daily

Пари и пазари

Намалява цената на земята и на рентата в портфейла на "Адванс Терафонд"

Към края на юли "Адванс Терафонд" АДСИЦ притежава 230 114 дка (с включени и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството) земеделска и 133 дка градска земя, става ясно от месечния бюлетин на най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. То купува, отдава под наем/аренда, окрупнява и продава земеделски и урбанизирани земи в България.

През месеца са купени още 620 дка ниви за обработване на средна цена 1026 лв./дка, като заедно с това са продадени и 551 дка по договор на разсрочено плащане на цена 1600 лв./дка и предсрочно са продадени окончателно 1022 дка земеделски земи по договори на разсрочено плащане от минали години.

За осигуряването на текущ доход "Адванс Терафонд" не обработва земята, а е изградило дълготрайни отношения с водещите земеделски производители в страната. Общо 168 752 дка, или 84.50% от всички ниви, са отдадените под аренда или наем парцели, като 413 земеделски производители са подсигурени със земя за обработване, от които произвеждат основно зърнени и маслодайни култури, съобщиха от агрофонда. Договорената средна рента е 38.36 лв./дка при 38.91 лв. за земеделската 2017/2018 година.

Очакваните приходи за последната стопанска 2018-2019 година са 6 474 162 лв., от които авансово са събрани вече 50.20 процента. За земеделската 2017-2018 г. във фирмената каса са влезли 84.5% от дължимите вземания, a за 2016-2017 г. - почти цялата очаквана сума - 99.60 на сто.

"Адванс Терафонд" е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено в изчисляването на всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT.

От печалбата за миналата година "Адванс Терафонд" разпредели дивидент в брутен размер на една акция от 0.047 лева, който се изплаща в периода между 4 юли и 4 октомври. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във