Банкеръ Daily

Пари и пазари

Намалява броят на българите, прехвърлили средства от един в друг пенсионен фонд

Пенсионноосигурителните дружества са получили общо 60 966 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг през първото тримесечие, отчете Комисията за финансов надзор.
А 53 769 осигурени българи са променили своя фонд за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година има намаление на желаещите - с 2 188 човека или 3.91 на сто.
През първото тримесечие 49 583 българи са пожелали промяна в универсалните пенсионни фондове, а при професионалните фондове това са направили 3 674 човека. Най-малко осигурени са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – само 512-а .
Общата сума на прехвърлените средства на осигурените българи с променено участие през първото тримесечие на годината е 184 441 437 лв., в т.ч. 166 566 246 лв. в универсалните фондове, 16 474 416 лв. в професионалните и 1 400 775 лв. в доброволните фондове. Числата показват, че общият размер на прехвърлените средства в сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година е намалял с 18 436 113 лв. или с 9.09 на сто.

Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, което е променило участието си през периода между януари и март, е 3 430.26 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във