Банкеръ Daily

Пари и пазари

Намалели поръчки и продажби свиха продажбите на "Елхим - Искра"

Прогнозите, направени в началото на 2020 г. за размера на приходите от продажби на годишна база на "Елхим – Искра" АД не се оправдават. 

Нетните приходи в края на декември са в размер на 30.27 млн. лв. и бележат спад от 9.4% спрямо края на 2019 година, съобщават от производителя на акумулатори. Намалението се определя основно от по-малкото продажби, които през изминалата година бяха силно повлияни от въведените от правителствата на България и страните в Европа ограничителни мерки във връзка с разпространението на Ковид-19, съобщават от фирмата. Сериозно са били засегнати продажбите й на пазарите в Италия, Германия, Франция, Испания, Русия и други, особенно в периода на първата вълна на разпространение на вируса, когато голяма част от компаниите в тези държави бяха затворени и износа на батерии беше невъзможен. 

Има спад в продажбите на всички видове, произвеждани от "Елхим – Искра" АД, изделия: стартерни акумулаторни батерии, полутягови батерии, тягови акумулаторни батерии и елементи за тягови батерии. 

През първо полугодие на 2020 г. намаление в поръчките и отказ от по-рано заявени такива дори са наложили и кратковременни спирания на производствения процес. Като следствие от всичко това фирмата отчита неокончателен финансов резултат за миналата година - загуба от 649 хил. лева. 

С оглед на пандемичната обстановка и неясната икономическата ситуация в страна в началото на 2020 г, общото събрание на акционерите на „Елхим – Искра” АД, провело се на 13 май, взе решение  да не се разпределя печалбата за 2019 година.

Продажбите на "Елхим – Искра" АД в по-голямата си част (над 90%) се реализират на международни пазари. Този факт определя силна степен на обвързаност на резултатите на дружеството (приходите от продажби) от състоянието и темповете на развитие на икономиките на европейските държави, както и на Русия, Украйна, Беларус и други. 

Основния риск за дружеството за финансовата 2021 г. е свързан със степента на въздействие на мерките за ограничаване на Ковид -19, което към момента може да се определи и като основен риск за растежа на световната икономика в глобален мащаб. Прогнозите за икономическите последствия от тази криза са все още много непредсказуеми. 

През по-голямата част от изминалата година мнoгo иĸoнoмиĸи в eвpoзoнaтa бяха зaтвopени нaпълнo, повлияни сериозно от пандемията, a дpyги paбoтеха дocтa пoд ĸaпaцитeтa си. За по-бързото възстановяване на европейските икономики положително влияние се очаква да окажат договорените, през юли 2020 г. от лидерите на ЕС средства в размер на 750 млрд. евро за преодоляване на кризата, причинена от пандемията от COVID-19, и дългосрочния бюджет на ЕС в размер на 1.074 трилиона евро за периода 2021-2027 година. 

Едно от проявленията на кризата е и сериозния cpив нa цeнитe нa cypoвинитe, отбелязват от "Елхим - Искра". По отношение на Русия - това, което се случва със световната икономика, ще се отрази и на руската икономика, включително поради намаляване на потреблението и цените на петролните и газови ресурси в света. Сериозен риск поражда очакваната трета вълна на коронавируса, най-вече свързано с евентуални ограничения за индустрията в европейските държави, както и в Русия, Украйна, Беларус. 

Други рискови фактори, които могат да дадат сериозно отражение върху разходите, респективно приходите от продажби до края на годината, са резки промени в борсовите цени на основните материали, влагани в производството на акумулаторни батерии и на цените на енергийните ресурси използвани от дружеството /електроенергия и природен газ/.

Facebook logo
Бъдете с нас и във