Банкеръ Daily

Пари и пазари

Наличието на свободен ресурс и ниските лихви могат да раздвижат пазара на бизнес имоти

Пазарът на инвестиционни имоти мина през забавяне през 2020 година. Много купувачи, особено чуждестранни инвестиционни фондове, временно се отдръпнаха заради опасения от слаба ликвидност и неяснотите около генерираните приходи и пазарната цена на активите, обобщават от консултантската компания Cushman & Wakefield Forton. Наличието на свободен ресурс, задържането на лихвените нива и заявките за възстановяване на икономиката обаче са предпоставка за активизиране на пазара през 2021 година.

"Наблюдаваме интерес основно от български инвеститори, които познават добре пазара и биха вложили пари дори в проекти с по-дългосрочен хоризонт на развитие. Това обещава добра реализация на имоти с потенциал за добавена стойност, при които има реалистични очаквания за цена от продавачите, отчитайки средносрочната несигурност на пазара. Потенциал за сделки има в офис сегмента и ваканционните имоти, както и за терени с потенциал за комплексно развитие“, обобщава Явор Костов, мениджър „Капиталови пазари“ в Cushman & Wakefield Forton.

Наблюдава се и интерес към придобиване на складови и логистични проекти, но за момента сделките на този пазар са единични, предвид разминаванията в цените между продавачи и купувачи.   

Прогнозите за 2021 г. предвиждат сегменти, като ритейл парковете и логистичните бази, които показват стабилно развитие в кризата, да останат във фокуса на инвеститорите в бизнес имоти. Активен пазар се очертава и за малки офис сгради с отлична локация и дългосрочни договори за наем в София.

Според Явор Костов отличителен тренд за годината ще е излизането на пазара на имоти, които не са били за продан досега. Причината е преосмислянето на инвестиционните стратегии на някои собственици, които ще предпочетат да се разделят с активи без ключово значение за бизнеса им.

Доходността във всички сегменти на пазара се очаква да остане стабилна. За първокласни търговски центрове в София тя се движи около 7.5%, за първокласни офис сгради – около 7.75%, а за модерни логистични бази – около 8 процента.

 

Пазарът на бизнес имоти

посреща 2021 година с очакване на първи знаци за възстановяване на глобалната и местните икономики и за постепенно съвземане на пазара на бизнес имоти, отбелязват от консултантската компания Cushman & Wakefield Forton. Очакванията са за трайни промени в начина, по който оперират най-засегнатите от коронавирус кризата сектори, като търговски площи, хотели и офис площи.

“Отминаващата 2020 година беше белязана от изключителни колебания на пазара на бизнес имоти, както и с взаимно противоречащи си тенденции. От една страна, икономическият спад, вълните на затваряне и силно ограничените пътувания имаха негативен ефект върху почти всички сегменти от пазара, от друга страна, положителните новини около ваксините дават надежда за положителен обрат през следващата година“, коментира Михаела Лашова, управляващ партньор на Cushman & Wakefield Forton.  

Според нея в условията на продължаващо разпространение на COVID-19 и на новините за нов щам на вируса всяка прогноза, дори в краткосрочен план, е с голяма доза условност. Независимо от това обаче явления, като работата от къщи и пренасянето на пазаруване, срещи и забавления в онлайн пространството вече имат сериозен ефект върху редица индустрии и сегменти от пазара на имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във