Банкеръ Daily

Пари и пазари

Най-скъпата българска фирма трупа стойност над един милиард лева

През деветте месеца на тази година борсовите играчи тласкаха нагоре котировките на най-ликвидните публични компании, в резултат на което SOFIX завърши на стойност 585.25 пункта. Показателят на „сините чипове“ влезе в 2021-а при 446.94 пункта. Дванадесет от дружествата, които участват в изчисляването на SOFIX, работеха за този растеж, като повишиха цената на акциите си.

Това, а и не само, увлече нагоре и цената на най-скъпата компания на "Българска фондова борса" АД като пазарната й капитализация продължава да трупа стойност над постигнатите преди година един милиард лева.

Цените на акциите на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД отразяват по-скоро бизнес плановете и финансовите резултати на компанията. И в началото на октомври тя пази позицията си на най-скъпата българска компания на "Българска фондова борса".  

За да имат в портфейла си такива книжа на инвеститорите им се налагаше да плащат по 14.50 лева в края на септември. Това пък вдигна пазарната капитализация на тази компания до 1 191  450 000 лева.

През месец май миналата година книжата на "Чайкафарма висококачествените лекарства" прескочиха кота един милиарда. Секторът, в който работи фирмата - производството на лекарства – тя доставя както потентни продукти на водещи международни компании, така и генерични, произведени в заводите й в Пловдив и Варна, а и перспективите за растеж – с развиване на нови партньорства и навлизане на нови, не само европейски, пазари, ще продължат да подкрепят този растеж.

Мениджърите на "Чайкафарма" планират и трети завод в село Казичене край София, който трябва да заработи в края на 2022 година. За финансиране на проекта бе одобрено и увеличение на капитала на дружеството с 2 300 000 лв., представляващи печалбата на дружеството, реализирана през 2019 година.

Фармацевтичната компания започна борсовата 2021 година при цена на акциите си от 13.50 лева за един брой. Девет месеца по-късно книжата на производителя на генерични лекарства добавиха още 1 лев към стойността си. Пазарната капитализация на „Чайкафарма“ в края на юни бе 1 175 460 000 лева при  1 159 020 000 лева в края на март. 

 

Конкурентите на БФБ

по показателя "пазарна капитализация" също вдигат стойността си. Но все още са далеч назад с оценка около 500 милиона лева.  

"Еврохолд България" АД е най-близо до лидера. Инвестиционният портфейл на холдинга  включва дъщерни дружества, извършващи дейности в четири направления - финансови услуги, продажба на автомобили, лизинг и застраховане. Цената на акциите на компанията в края на септември е 2.18 лева, което й осигури пазарна капитализация от 567 890 000 лева. 

Куриерската фирма "Спиди“ АД направи силен скок в котировките на акциите й до 105 лева, а парзарната оценка набъбна до 564 649 005 лева.

Цената на книжата на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, която извършва дейност в Западна България и обслужва население от 2 930 000 жители, лъкатушеха между януари и септември, като стойността й в края на периода стигна до 2.88 лева, което означава пазарна капитализация от 555 264 000 лева. 

Котировките на другия производител на лекарствени продукти - „Софарма“ АД, добавиха 60 стотинки към стойността си до 4.04 лева в края на септември, като борсовите играчи я оцениха на 544 583 512 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във