Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Най-блестящо бъдеще за Ирландия и Франция

Ирландци и французи градят бъдещето си

Ирландия и Франция са най-обещаващите кътчета за  висок растеж, след като сегашният стопански подем на еврозоната се изчерпа. Това  твърдят икономисти  от  "Ю Би Ес". Те са анализирали шест регионални фактора в областта на демографията (промени в общия брой на населението и на хората в трудоспособна възраст), производителността (на труда и на производствените мощности) и инвестициите (материални и нематериални) като дял от БВП и са класирали десет от най-големите икономики в общността според  дългосрочните им перспективи за растеж.

Основното заключение от проучването е, че еврорегионът ще трябва да увеличи инвестициите, за да компенсира негативния ефект от застаряващото население и свиващата се работна сила. Работещите в еврозоната се очаква да намалеят с почти 6% до 2030-а. Най-зле изглеждат нещата в Германия, където спадът може да достигне 9% и да навреди на дългосрочния растеж. Емигрантите няма да помогнат особено за подобряване на положението. По сметки на икономистите на "Ю Би Ес" броят на пришълците ще трябва да скочи почти осем пъти над сегашното им количество на територията на еврозоната, за да компенсира очакваното намаление на населението в трудоспособна възраст. За да се постигне по-обхватен ръст на производителността, ще е необходимо увеличение на двата вида инвестиции - материални и нематериални, твърдят икономистите. 

Ирландия е лидер по четири от шестте индекса, анализирани от "Ю Би Ес". Страната разчита основно на растящата раждаемост за повишение на производителността както на труда, така и на индустриалния сектор. Което пък гарантира най-добри перспективи за растежа.

Франция е водеща в областта на нематериалните инвестиции - обучение на персонала, изследвания, развитие и софтуер, а трудоспособното й население се очаква да остане почти непроменено в периода до 2030-а. Което й отрежда второто място в общата класация след Ирландия.

На трето място е Белгия  - с предимство в материалните инвестиции. И с доста добри перспективи в областта на демографията, а  и на нематериалните инвестиции.

Челната шестица дооформят Холандия, Германия и Австрия.

Нещата не изглеждат розови за Испания и Италия (седма и осма). И двете държави страдат от намаляване на населението в трудоспособна възраст. И като "десерт" делът на инвестициите им в нематериалната сфера като процент от БВП е нисък.

На опашката на класацията са Португалия и Гърция със съмнителни постижения и по  шестте анализирани от "Ю Би Ес" фактора.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във