Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НАГОРЕ-НАДОЛУ В ТЪРСЕНЕ НА РАВНОВЕСИЕ

Глобалният спад на световните капиталови пазари продължава да притиска и малките развиващи се икономики като българската и принуждава инвеститорите да свиват портфейлите си.
Повечето от тях сега за пръв път се сблъскват с подобно явление. Това ги прави несигурни както по отношение на оценките и прогнозите им за бизнеса и за бъдещето на компаниите, така и за състоянието на самите корпоративни книжа. Към това се добавят отчаянието от понесените загуби на фондовата борса и проблемите с ликвидността, оттеглянето на инвеститори и т.н.
Разнопосочни бяха новините през седмицата, но влиянието им определено е негативно. В търсене на спокойствие инвеститорите започнаха да се оттеглят от считаните доскоро за перспективни фондови пазари на Балканите към Централна Европа. Заедно с това интересът им се премества от акциите към значително по-сигурните финансови инструменти като държавните ценни книжа. А връщането им едва ли ще е преди възстановяването на икономиките на САЩ и Европа. Прогнозите, изнесени през седмицата от Европейската банка за възстановяване и развитие, са за понижение на ръста на брутния вътрешен продукт на България през 2009 г. от 5 до 3.8 на сто. Рисковете от силно забавяне на икономиките в региона се засилват заради разпространяването на финансовата криза към развиващите се пазари. Анализатори от БНП Париба очакват българската икономика да изпадне в рецесия през следващите две години поради намаляването на чуждестранните инвестиции в страната. Това пък ще доведе до увеличаване на безработицата и ще свие потреблението.
Новините отвън имаха своята тежест през седмицата и повлияха очаквано (надолу) върху представянето на част от компаниите. Не е изненада, че след голямото въодушевление през миналата година сега по време на вихреща се криза инвеститорите се дъсредоточават основно върху рисковете. Стана ясно, че страната ни ще загуби 220 млн. евро по програма ФАР. Инфраструктурните компании веднага реагираха и в сряда цената на Холдинг Пътища се сви с 6.7 на сто до 3.42 лв за дял, а Мостстрой изгуби 10% от оценката си до 4.12 лв. единична цена. Инвеститорите в Трейс груп холд реагираха по-спокойно на новината и дружеството загуби само 2%, а акциите му се продаваха по 38.98 лева.
Борсовите индикатори у нас се придвижваха в синхрон с всички световни индикатори. Три от тях вървяха нагоре през седмицата. Най-старият борсов измерител SOFIX и широкият индекс BG40 се оцветиха в зелено и отбелязаха ръстове съответно до 362.15 и 107.97 пункта. BG40 тази седмица твърдо се движеше над 100 единици. Индексът, измерващ представянето на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT, трайно се настани под нивото от 50 пункта, а в края на седмицата се сви до 47.09 пункта.
Стойността на BGTR30 през целия месец ноември вървеше надолу, като тръгна от 354.6 пункта. През тази седмица се опита да си върне реномето, но успя да се придвижи само от 272.14 до 280.92 пункта в петък.
Банките се представиха разпосочно, но в общи линии цените вървяха нагоре. Централна кооперативна банка от доста време успя да прескочи номиналната стойност на книжата си и на 27 ноември вече се търгуваше по 1.03 лв. да акция. По една от най-търгуваните позиции - Българо-американска кредитна банка, разпродажбите на книжа свиха цената й до исторически минимум от 10.05 лв. (при спад от 17.27%). Само за последния месец книжата на банката са се сринали с над 50 процента.
Консолидираните отчети показаха добри резултати и тласнаха нагоре цените на някои публични компании. Може да се каже, че борсовата търговия обнадежди инвеститорите през тази седмица, но се вижда, че пазарните играчи подхождат вече по-рационално към новините отвън и от страната.
В четвъртък (27 ноември) борсовата търговия продължи само два часа в резултат на техническо прекъсване, но въпреки това всички индекси се устремиха нагоре и отчетоха повишение.
Купувачите все още остават предпазливи, а оборотите бяха ниски. Акциите са евтини в сравнение в печалбите и продажбите на публичните компании и повечето продавачи не са готови да се освободят от тях на тези нива. Но в същото време при сегашното развитие на глобалната криза остават притесненията за влошаване на финансовите резултати, още повече че очакванията са да усетим силата й в средата на следващата година.
През тази борсова седмица беше един от малкото случаи, когато БФБ последва възстановяването и възхода на световните капиталови пазари и скока на водещите борсови индекси. Това дава надежди, но едва ли ще е някаква трайна тенденция. Рисковете през световната икономика остават, редица сектори вече обявиха влошаване на резултатите и поискаха помощ от правителствата си. Германия официално обяви, че е в рецесия, това се очаква и във Велокбиратия.
Едва ли еуфорията ще продължи дълго. Така или иначе инвеститорите остават в очакване на ефекта на глобалната криза върху реалния сектор у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във