Банкеръ Daily

Пари и пазари

Над 6 млн. лева ще влязат по сметките на акционерите на "БГ Агро"

Общото събрание на акционерите на варненското "БГ Агро" АД ще задели една десета от печалбата за миналата година, която е в общ размерна 217 231.61 лева, във фонд "Резервен" на дружеството. Това става ясно от поканата за неговото провеждане. То е насрочено за 10 юни. 

 Остатъкът от 195 508.45 лева ще бъде разпределен като дивидент между акционерите, предлагат мениджърите на компанията. Заедно с това като дивиднет ще бъде изплатена и сумата от 6 261 681.5 лева, коята е част от натрупаната неразпределена печалба от минали години, става ясно от проектът за решение. Така общата сума, която ще бъде разпределена сред притежателите на акции та "БГ Агро", възлиза на 6 457 190.40 лева. 

Преди това обаче общото събрание на дружеството трябва да приеме годишните доклади за дейността на холдинга /индивидуален и консолидаран/ и годишните финансови отчети за 2021 година /индивидуален и консолидиран/. 

В дневния ред на това заседание е и точката за освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков - председател, Ивайло Ненко Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на съвета на директорите на „БГ Агро” през миналата година. Общото събрание ще определи и размера на постоянните месечни възнаграждения на мениджърите и гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която всеки от членовете на борда трябва да внесе. Предлага се за Ненко Илиев Ненков тази сума да е 33 000 лева, за Ивайло Ненко Ненков - 8900 лева, и на Даниела Димитрова Атанасова - 8150 лева.

От 2008 г. насам, без печалбата за 2019 и 2020-а, агрохолдингът е изплащал дивидент на своите акционери.

За последно е имало разпределение на печалбата за  2018 година. Тогава дивидентът е бил в общ размер на 1 614 297.40 лева, като всеки акционер е получил за една акция бруто - 0.04 лева.

„БГ Агро“ АД е специализирано в производството на едро земеделие, търговия, съхранение, спедиция, транспорт на селскостопанска продукция и професионални консултации в тези области. Холдингът е лидер на зърнения пазар, един от най-големите земеделски производители в страната и с партньорски отношения с български и световни компании в агробизнеса. „БГ Агро” контролира дъщерни дружества, чиято дейност обхваща целия процес -  от производството на земеделска продукция до реализацията ѝ на крайни пазари.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във