Банкеръ Daily

Пари и пазари

Над 400 000 лв. разпредели "Елхим Искра" за дивидент и тантиеми

Общата сума на дивидента само за последните десет години е над 5.6 млн. лева.

Акционерите на фирмата за производство на стартерни акумулатори, тягови и стационарни батерии "Елхим Искра" АД от Пазарджик ще си разпределят общо 403 528 лв. за дивиденти, съобщиха от дружеството след проведеното общо събрание. Брутната сума на акция ще е 0.016 лева. Изплащането на тези пари започва от 5 юли и ще продължи три месеца. Акционерите ще могат да получат дивидента си чрез "Централен депозитар" АД и клоновата мрежа на ТБ "Интернешънъл асет банк" АД - клон Пазарджик.

Право да получат част от печалбата на "Елхим Искра" имат инвеститорите, които са вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на общото събрание, или към 24 май. Това пък означава, че сделки с акции на това дружество на БФБ, в резултат на които собственикът им има право на дивидент, могат да се сключват до 21 май.

Това благоприятно за акционерите разпределение на печалбата се случи след като бяха одобрени доклада на мениджърите за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2018 година.
Не бяха забранени и мениджърите, които водеха умело компанията през миналата година. Това пък намери израз в решението на общото събрание сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2018-а, да се използва за изплащане на допълнително възнаглаждение (тантиеми) на всеки член на съвета на директорите на "Елхим Искра" АД.
Остатъкът от положителния финансов резултат след тези разпределения ще се отнесе във фонд Неразпределена печалба, уточниха от дружеството.

Акционерите гласуваха и за освобождаване на членовете на съвета на директорите - "Гарант-5" ООД, Спас Борисов Видев и Васил Георгиев Велев, от отговорност за дейността им през изминалата година. А заедно с това бяха преизбрани за нов петгодишен мандат. Досегашният размер на постоянната част от възнаграждението на от членовете на борда, запазва досегашния си размер.
Така от "Елхим Искра" АД спазиха дивидентаната си „традиция“ да разпределят част от печалбата си за дивиденти на акционерите. Общата сума само за последните десет години е над 5.6 млн. лева. От печалбата за 2017 г. за дивидент бяха заделени 301 301 лв. или по 0.12 лв. за един брой.

"Елхим Искра" АД е публична компания с около 1700 акционери, а книжата и се търгуват на "Българската фондова борса", в сегмент "Standard". 

"Елхим Искра" е част от икономическата група на "Стара планина холд" АД, който е мажоритарен акционер в дружеството, притежаващ 51.40% от капитала. Останалите книжа са разпределение между CPM-Plastic Machinery LTD с дял от 16.55%, "Ролет" ЕООД с 5.69%, а свободно търгуваните акции (в други фирми и индивидуални инвеститори) са 26.36 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във