Банкеръ Daily

Пари и пазари

Над 2.66 млрд. евро са инвестирали в чужбина български фирми

Очакваме и подканяме различни чуждестранни инвеститори да дойдат да правят бизнес у нас. Броим и пресмятаме, това което носят тук - много ли е, малко ли е. Следим какви заводи строят тук, колко работни места отворят тук.

Последните публични данни от БНБ обаче показват, че и българските бизнесмени често поглеждат навън и изнасят капитали в страни по целия свят. Преките инвестиции на фирми от България в чужбина възлизат на 2.66 млрд . евро, според числата в сайта на Българска народна банка. Общо в 106 страни - и офшорни зони, и големи икономики, и съвсем незнаителни дестинации, и на всички континенти те са вложили в свои проекти.

В девет държави българските предприемачи са изнесли над 100 млн. евро от своите пари. Най-голяма е сумата в Румъния - 280 млн. евро. Това е логично предвид близостта и ниските разходи, а и големият пазар привлича също предприемачите. Сред регистрираните български компании в Румъния са:„Приста ойл”, „Белла България”, „Еврохолд България”, „Каолин”, „Монбат”, „Евроинс“, „Техномаркет“, „Ер Би Ел Фууд“, „Сис индъстрис“, „Фикосота“ и други.

Почти същата сума - 279.8 млн. евро, са вложени в икономиката на Република Маршалови острови - островна държава в Микронезия, част от Океания. Намира се около екватора, в Тихия океан. Населението на островната република е около 53 158 души, населяващо над 29 коралови атола, състоящи се от 1156 отделни острови.
Основа на икономиката на маршаловите острови е риболовът и отглеждане на кокосови палми, хлебно дърво. Добиват се фосфати. Износът се състои от кокосово масло, копра, корали, риба и фосфати, но се налага страната да внася голяма част други стоки. Наемът, който САЩ плащат за военната си база на остров Кваджалейн, заедно със американските помощи, осигуряват значителна част от приходите на страната. Около 1/10 от трудоспособното население е заето в туризма. Улига е център на банковата и туристическата дейност. Годишно страната се посещава от 9 хил. туристи.

В Сърбия български фирми са инвестирали 265.9 млн. евро като са участвали в приватизация или са развили свои проекти. Силно влияние за това оказват предимства като географската близост, ниските транспортни разходи, близостта на езиците, както и добрите политически отношения през годините. Към момента, търговските отношения между България и Сърбия са регулирани от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Република Сърбия, подписано през 2013 година. По отношение на участието в приватизацията и реализираните инвестиции в Сърбия, по броя на фирмите си България заема водещи позиции. В Сърбия развиват дейност повече от петдесет фирми с български или със смесен капитал и работят повече от 20 представителства. На сръбския пазар са представени някои от по-големи български фирми: "Приста Ойл", "Рубела", "Ми газ", "Офис 1", "Голдън Роуз", "Техномаркет", "Интертръст Холдинг", Фикосота синтез и други.

Сред предпочитаните дестинации за инвестии за българските предприемачи е и Германия, най-големият ни търговски партньор. В най-голямата европейска икономика са вложени 241.3 млн. евро. Германия е водещ външнотърговски партньор на България.

В САЩ също има български инвестиции. По данните от БНБ общо 217 млн. евро са вложени в северноамериканската страна.

Икономиката на Италия е привлякла 192.1 млн. евро. Страната е един от основните, водещи търговско-икономически партньори на България. Италия е втори в листата на водещите търговски партньори на България. Благоприятни условия за търговията между България и Италия създават ниските транспортни разходи и приемливите в сравнение с трети страни цени на българските стоки и тяхното съответствие на изискванията на италиански пазар, както и качеството на предлаганите български стоки.

В Нидерландия са инвестирани 145.8 млн. евро. Кралство Нидерландия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България, като стокообменът вече гони един милиард евро.

Съседна Гърция е привлякла 133.8 млн. евро български инвестиции. Гърция традиционно заема едно от първите места като външнотърговски партньор на България, като за износа относителните дялове варират между 6,5% и 10% от износ на страната ни към света.
Като перспективни сектори и стокови групи с потенциал за реализиране на гръцкия пазар могат да бъдат очертани: храни и напитки, мебели, оборудване, текстилни продукти, опаковки, козметика, електротехника и др. Добър и постоянно развиващ се канал за реализация на бързооборотни стоки е ХОРЕКА секторът, както и производството на продукти с „частен етикет“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във