Банкеръ Daily

Пари и пазари

Над 19 млн. лв. заделя групата "Стара планина холд" за акционерите си

Приближаваме се към сезона на общите събрания и към  най-сладкият момент - разпределението на печалбите от изминалата година и определянето на размера на дивидентите.

Ръководството на "Стара планина холд" АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за миналата година под формата на дивидент. За "Стара планина холд" АД тази сума е 5 090 041.52 лв. или по 0.2456 лв. на акция. При останалите дружества  предложението  за изплащане на дивидент е както следва: за "М+С Хидравлик" АД е 10 252 632.00 лв. (0.26 лв. на акция), за "Хидравлични елементи и системи" АД - 3 820 687.92 лв. (0.21 лв. на акция) и за "Елхим-Искра" АД - 351 517.74 лв. (0.014 лв. на акция). До провеждането на общите събрания на акционерите е възможно да бъде направена преоценка на предложенията в зависимост от финансовото състояние и перспективите на дружествата, които са свързани и с променящата се обстановка на пазарите на всяка от фирмите, повлияна от ефекта от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19.

Нетната печалба на "Стара планина холд" АД в края на миналата година е в размер на 6.43 млн. лева, съобщиха от компанията. Статистиката сочи, че това е най-високата печалба в историята й

Съветът на директорите на холдинга ще предложи на редовното годишно общо събрание акционерите да продължат традицията за разпределяне на част от финансовия резултат за дивидент. Предварителната дата за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Стара планина холд" АД, което ще отчете финансовите резултати през 2019-а е 20 май.

Припомняме, че общите събрания на акционерите на най-големите предприятия от групата на "Стара планина холд" АД разпределиха част от своята печалба за 2018 година под формата на паричен дивидент. Общият размер на начислените суми, които се очаква да постъпят в касата на компанията майка  АД е в размер на 7.12 млн. лева.

Общото събрание на акционерите на "Стара планина холд" АД, проведено през май 2019 година разпредели от чистата печалба за 2018 г. сума в размер на 5 042 746.60 лева за изплащане на дивиденти, а остатъкът отнесе към неразпределената печалба на дружеството. Размерът на този дивидент е най-голям в историята на дружеството. Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на "Стара планина холд" АД досега е над 26 млн. лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 14.9 пъти, подчертават от компанията.

"Стара планина холд" АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност. То е насочило своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия.

Съществен ефект върху финансовото състояние на "Стара планина холд" АД оказва пряката зависимост от финансовото състояние на дъщерните и асоциираните предприятия, чиято дейност е предимно експортно ориентирана - основно към страните от Европейския съюз. Първите сигнали за рецесия в Западна Европа доведоха до песимизъм в бизнес настроенията на основните партньори, в резултат на което вече се отчита сериозен спад в продажбите.

Продажбите през миналата година на групата "Стара планина холд" достигнаха 224.4 млн. лева при очаквани 222 млн. лева, отчитат от компанията. Понижението спрямо пиковата 2018 година е 7.5 процента. Спадът на продажбите е в резултат на вече очертаните рамки на кризата в индустриалното производство на водещите икономики от Европейския съюз. В началото на 2020 година се наблюдава задълбочаване на песимизма, свързан не толкова с очакваната епидемия, колкото с паниката, породена от това очакване. Тези негативни процеси се отразяват и на финансовият резултат на групата, който отбелязва спад от близо 13% за миналата година, а спадът на консолидираната нетна печалба е 10 на сто. Възможно е това да се отрази на бъдещите постъпления от дивиденти в дружеството майка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във