Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НАД 19 МЛН. АКЦИИ НА БТК СЕ ПРОДАДОХА ЗА ЕДИН ДЕН

Над 19 млн. акции на БТК (включително и два големи пакета от 3 и 14.4 млн. броя) смениха собственика си по време на търговската сесия на БФБ-София на 30 май. Отчетено бе повишение на средната цена на книжата от 9.25 на сто до 10.98 лева. Офертите купува и продава бяха на нива от 10.21 лв. и 10.60 лв. за един брой.
Консолидираната печалба на БТК за първото тримесечие на 2006-а се е понижила с 33% и е достигнала 44.967 млн. лв., показват данните от отчета на дружеството, предоставен на фондовата борса. За същия период на миналата година положителният финансов резултат е бил 66.876 млн. лева. Нетните приходи от продажби са намалели с 2.2% - до 250.5 млн. лв., докато през първите три месеца на 2005-а са били 256 млн. лева. В неконсолидирания отчет нетните приходи от продажби са само с 1 млн. по-малко.
Финансовите приходи на телекома са нараснали с почти 600 хил. лв. - до 3.232 млн. лева. А финансовите разходи са скочили три пъти - до 10.7 млн. лв., заради по-високите отчисления за лихви, които са на стойност 10.16 млн. лева.
Разходите по икономически елементи са се увеличили до 185.9 млн. лв. в сравнение със 177.7 млн. лв. за януари-март 2005 година. Заслугата е на нарастването на разходите за амортизация до 37.3 млн. лв., за материали - до 16.1 млн. лв., и основно за външни услуги, които са 78.4 млн. лева.
В края на март общите задължения на БТК са били 492.7 млн. лв., от които 251 млн. лв. са дългосрочни банкови заеми. Същевременно компанията е разполагала с над 190 млн. лв. парични средства, като основният й капитал е 551.901 млн. лв., а собственият - 1.225 млрд. лева. Очаква се телекомът да раздаде на акционерите си дивидент от 0.64 лв. на една акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във