Банкеръ Daily

Пари и пазари

Над 1.8 млн. лв. ще плати "ЕМКА" - Севлиево на акционерите си

Общо1 827 345.35 лв. от нетната печалба за миналата година ще се заделят за изплащане на дивидент на акционерите на "ЕМКА" АД - Севлиево. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на дружеството. Брутната сума на една акция ще е 0.0842100526 лв. за един брой, съобщиха от фирмата за производство на различен тип кабели и проводници. Изплащане на дивидента ще започне от 11 юли чрез "Централен депозитар" АД и "ОББ" АД. Разбира се това ще се случи, ако акционерите одобрят предложението на мениджърите.

Със сума в размер на 19 395 лв ще се попълни фонд "Резервен" на фирмата, а останалите 1 669 219.60 лв. ще бъдат отнесени към неразпределена печалба от минали години.
Преди разпределениета на печалбата за 2018 г., която е в размер на 3 515 959.95 лв. акционерите ще трябва да обсъдят и приемат годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания годишен финансов отчет за миналата година и одиторския доклад. Приходите на фирмата и нетната й печалба растат през миналата година. Общо 65.33% от продукцията на предприятието са за външните пазари.

В дневния ред са и точките за приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на "ЕМКА" АД за 2018-а и за освобождаване на членовете на борда - "Манг" ООД (акционер с 0.03%), "Профи-Т" ООД (акционер с 0.06%), "Дениде" ООД и "ЛТС Консулт 2011" ООД (акционер с 0.01%), от отговорност за дейността им през изминалата година. Прокуристът Теодор Недев Татев е акционер с 0.35% от капитала.

Предвидени са и промени в устава на дружеството.

Капиталът на "ЕМКА" е в размер на 21 69 726 лв., като юридически лица владеят 87.59% от капитала, а останалите акции са собственост на малки инвеститори. Най-големите акционери са "Индустриален капитал холдинг" (с 33.12%), "КЕМП" АД (37.37%) и ЗУПФ "Алианц България" (6.99%).

Сумата на дивидента, изплащан от "ЕМКА" расте през всяка една от последните години. За 2017 г. акционерите получиха по 0.073684 лв. за акция. За 2016 г. сумата бе 0.05263 лв., за 2015 г. - 0.042105 лв., а за 2014 г. - 0.042105 лв. за един брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във