Банкеръ Daily

Пари и пазари

Наблюдение на домакинствата ще събира информация за доходите, разходите и потреблението на населението

Домакинствата ще попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец

От началото на април тази година Националният статистически институт започва провеждането на "Наблюдението на домакинските бюджети", съобщиха от ведомството.

Изследването на домакинските бюджети е най-старото извадково наблюдение в България. Началото му е поставено преди 95 години през март 1925 г., когато се провежда първото анкетно проучване на семейните приходи и разходи.

Наблюдението е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2020 година. В него ще вземат участие 3060 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 1020 домакинства. В периода април - юни тази година домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в "Наблюдението на домакинските бюджети". Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата ще попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

"Наблюдението на домакинските бюджети" е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички държави от Европейския съюз и в редица страни по света. Евростат периодично използва данните от изследването за сравнение между държавите членки на общността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във