Банкеръ Daily

Пари и пазари

На този етап Плевен не е застрашен от водна криза

Плевен е седмият по големина в България. Градът е известен туристически център, наричан още "град на музеите".

В Плевенска област няма селище на воден режим. Водоснабдяването навсякъде е нормално. Това съобщиха от пресцентъра на областта, цитирайки управителя на ВиК дружеството в Плевен инж. Митко Спасов. За град Плевен има захранване от водоснабдителна група "Черни Осъм" и оттам пристигат стабилни количества вода, като се вземе предвид и сушавия период. Характерно за шахтовите, кладенци, които са другия източник за водоснабдяването на града, когато водата намалее се налага оводняване от язовир "Горни Дъбник". "От "Напоителни и системи" ни подават необходимите количества при нужда. Предприели сме и по-строги мерки за ограничаване на загубите", коментира инж. Митко Спасов.

Във връзка с тревожната обстановка в страната, областният управител Мирослав Петров е инициирал работна среща на тема "водоснабдяване", на която са присъствали ръководството на ВиК, "Напоителни системи", Басейнова дирекция "Дунавски район (БДДР), ДАНС и ОД на МВР. Областният управител е изискал информация относно степента на обезпечаване с питейна вода за Плевен, както и информация относно ретензионния (постоянно свободен) обем на язовир "Горни Дъбник", чиято вода се ползва за оводняване на каптажните кладенци във водснабдителните зони в Крушовица, Вит и Биволаре.

Директорът на "Напоителни системи - Плевен" Иваничка Райчева е представила информация, според която обемът на язовир "Горни Дъбник" към момента е 50 млн. куб. м вода. Язовирът се завирява от язовир "Сопот", който се изпуска в река Вит, на Боаза има водохващане, което по магистрален канал с дължина 65 км отвежда водата до язовир "Горни Дъбник". По думите й от язовира за цялата 2019 година за промишлени нужди са ползвани 1.5 млн. куб. м вода. Промишленият водопровод от язовир "Горни Дъбник" до Плевен е дълъг около 35 километра. И той е компрометиран доста, което генерира загуби от 40-50 процента. Строен е 50-те години на миналия век. "До края на януари очакваме да бъде отворена мярка 4.3., по която имаме готовност да кандидатстваме за европейско финансиране за рехабилитиране на най-големите компрометирани участъци по магистралния канал, чрез който се завирява азовир "Горни Дъбник", казва директорът на "Напоителни системи - Плевен". Тя подчертава, че всички ползватели на промишлена вода, всички предприятия са на разрешителен режим към БДДР и МОСВ и разполагат с пломбирани водомери с две контролни пломби - на "Напоителни системи" и на Басейнова дирекция "Дунавски район.

С писмо областният управител ще изиска ежемесечно да получава информация от Напоителни системи за състоянието на яз. Горни Дъбник, за разхода на вода от язовира за ВиК, за напояване,  за промишлено водоснабдяване, както и за всички констатирани нередности.

Плѐвен (до 1945 г. Плѣвенъ) е град в Централна Северна България. Той е административен център на едноименните община и област, както и един от важните културни, образователни, икономически и транспортни центрове в страната. В края на 2018 г. населението на града наброява 96 610 души, което го прави седми по големина в България. Плевен е известен туристически център, наричан още "град на музеите".

Язовир "Горни Дъбник" е един от най-големите язовири в Северна България. Залятата му площ е 11 800 декара. Той се намира на 30 километра от Плевен и на 130 километра от София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във