Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НА МЕЖДУБАНКОВИЯ ПАЗАР ЛЕВОВЕТЕ СА КАТО ВЕСТНИЦИ

Свободните левове в банковата система продължиха да създават проблеми на дилърите през изминалите пет работни дни. Бездействат около 200 млн. лева. Основната грижа на повечето от дилърите на паричния пазар - да ги впрегнат в работа, т.е. да ги влагат в доходоносни инструменти, се обезсмисля при сегашната ситуация на свръхлевова ликвидност. Наличието на много неоползотворен ресурс принуждава банките да го предлагат на междубанковия паричен пазар. Нуждаещите се от тях обаче са много малко. В резултат на това цената, при която се сключват депозитни и репо-сделки на междубанковия пазар за срок от един ден, се срина до 0.3% на годишна база. Едноседмичните влогове се котираха при около 0.6 процента. Левове на заем за срок от един месец пък се договаряха твърдо под 2 процента.
Седмица по-рано среднодневните обороти на пазара се движеха над 100 млн. лв., в резултат на което и лихвените нива се задържаха малко над 0.5 процента. През изминалата работна седмица оборотите паднаха под 50 млн. лева. Нуждата от заемен ресурс се понижи рязко при запазено ниво на предлагане. Затова и цената му се сгромоляса, като сделки се сключваха дори при 0.1 процента.
Отражението на тази ситуация върху резултатите от проведения на 22 януари аукцион за продажба на държавни ценни книжа беше повече от инфарктно. Желанието на много от търговците да се сдобият с новоемитирани книжа остана неудовлетворено. Емисията, предвидена за продажба в този ден, бе петгодишна, лихвоносна. Общото й количество от 60 млн. лв. номинал е разпределено пропорционално и ще се продава на три последователни търга. Всеки един от тях е планиран за четвъртите понеделници на месеците януари, февруари и март. Лихвеният процент на книжата е 9% на годишна база. Начисляването и изплащането на лихвите ще става на всеки шест месеца, като с последното ще се погаси и главницата. За продадените в понеделник 20 млн. лв. номинал Централната банка регистрира поръчки на обща стойност 96 млн. лева. За отбелязване е и фактът, че това е един от малкото случаи в историята на първичните аукциони, при които участие взимат всичките 20 първични дилъри на държавни ценни книжа. Постигнатите минимална, средна и максимална продажна цена бяха съответно 101.24, 101.65 и 103.23 лв. за 100 лева номинал. За сравнение - на последния за 2000 г. аукцион за продажба на ценни книжа със същата срочност цените бяха съответно 99.33, 99.87 и 101.14 лева. Поскъпването е повече от драстично. Затова и средната годишна доходност на сега продадените книжа намаля до 8.59 процента.
Много от финансовите институции потърсиха убежище за левовете си в ЗУНК облигациите, деноминирани в щатски долари. Засилените им покупки рефлектираха върху чистата им продажна цена, която от 69.75 щ. долара в началото на седмицата се повиши до 70.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал в края на периода.
Края на левовата свръхликвидност в банковата система едва ли ще дойде с наближаването на последния срок за регулиране на минималните задължителни резерви, които търговските банки са длъжни да поддържат при Централната банка - 3 февруари. Повод за това дава фактът, че повечето от сега свободните левове са на бюджета и той в края на месеца ще ги събере в единната сметка в БНБ, но това ще съвпадне с превода на средства към банките за изплащане на пенсии и социални помощи. Техният размер е около 90 млн. лева.
За 29 януари Министерството на финансите не е насрочило аукцион за продажба на ДЦК, а задълженията му по настъпили падежи и лихвени плащания по притежавани от банките и техни клиенти ценни книжа са в размер на 25.5 млн. лева. Затова левовете ще продължат да се предлагат на междубанковия паричен пазар по-евтино от вестници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във