Банкеръ Weekly

Пари и пазари

На лихвения фронт нищо ново

Увеличеният апетит на инвеститорите към риска, подклаждан от задълбочаването на конфликта в Украйна и от позитивни икономически данни за основните световни икономики, бе основата за порасналите доходности на най-следените суверенни книжа.


Безспорно ключовото събитие на седмицата бе срещата на борда на ЕЦБ във Франкфурт на Майн. Група икономисти предвиждаха тя да намали основния лихвен процент в еврозоната до 0.15 процента. Това обаче не се случи. Позитивни очаквания за развитието на инфлацията в паричния съюз, както и сравнително добрите икономически показатели за 2013 г. бяха в основата на решението за запазване на текущите лихвени нива според председателя на институцията Марио Драги. Въпреки че италианецът неколкократно заяви в пресконференцията след срещата, че ЕЦБ "остава готова за всякакви мерки за борба с дефлация и бъдеща рецесия", доходностите, търсени от инвеститорите по основните книжа на страните от еврозоната поеха нагоре. Седмицата приключи с ръст на търсените от инвеститорите норми на възвръщаемост по немските десетгодишни бундове от 2.3 базисни точки - до 1.646 процента. Повишението на доходностите по френските книжа със същия матуритет се равняваше на 2.2 базисни точки - до 2.216 процента.


Междувременно заседанието на борда на "Банк ъф Ингланд " приключи със сходни резултати - основната лихва бе запазена на текущите й рекордно ниски нива, а монетарните стимули не бяха увеличени. Нормалната реакция на инвеститорите бе лека разпродажба на британските джилтове, като търсените доходности по десетгодишните книжа достигнаха 2.766%, нараствайки с 5.8 базисни точки през седмицата.


Новините за позитивно развитие на икономическия растеж в еврозоната доведоха до още една добра седмица за книжата, емитирани от дългово затруднените страни от т.нар. периферия на паричния съюз. Испанското министерство на финансите пласира успешно 1.1 млрд. евро номинал от книжа, падежиращи през 2024 г., като постигнатата доходност бе 3.344%, най-ниското ниво от януари 2006 г. насам. Седмичната промяна в търсената от инвеститорите норма на възвръщаемост по тези книжа бе спад от 10.5 базисни точки - до 3.399 процента. Доходностите по италианските ДЦК се движеха в същата посока, като седмичното им понижение бе в размер на 3.8 базисни точки - до 3.44 процента.


И икономическите данни от САЩ продължават да изненадват позитивно анализаторите. Първоначалните молби за помощи при безработица отбелязаха неочакван спад от 26 000 броя, като това засили предвижданията на икономистите за силно представяне на пазара на труда. Това в съчетание с добрите темпове на растеж на най-голямата световна икономика подкрепя тезата за спиране на програмата по вливане на ликвидност на Фед до края на годината, подсилвайки ръстовете в търсените от инвеститорите доходности по трежъритата. През изминалата седмица повишението в ключовия десетгодишен матуритет се равняваше на 7.9 базисни точки - до 2.727 процента.


Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.Николай Ваньов,брокер, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във