Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НА ХОРИЗОНТА - ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ

Златната треска, обхванала българските инвеститори, поне временно бе излекувана през изминалата седмица. В някои коментари и анализи бумът на цените, постигнат в края на февруари, бе съпоставян с този от 1997 година. Но единствената прилика между ситуацията на българския капиталов пазар преди пет години и сега са високите нива на цените, а разликите са много. Първо, тогава високите цени се дължаха на покупките на един голям чужд инвестиционен фонд, докато сега купуваха множество, предимно местни инвеститори. На следващо място тогава информацията за сделките практически не беше публична, тъй като те се извършваха извънборсово, и по този начин купувачите не бяха наясно с реалната пазарна ситуация. Практически липсваше и публична информация за финансовото състояние на емитентите. Друга съществена разлика е, че преди пет години продавачите на акции бяха получили акциите си или от масова приватизация, или от реституция. В техните очи това бе практически безплатно и затова ги продаваха, без да се интересуват от цените. Сега на пазара преобладават инвеститори, които са вложили реални средства за придобиването на акциите си. И третата основна разлика, която причини последвалия тригодишен спад на цените, бе в легалната възможност мажоритарните собственици на дружествата под различни форми, понякога дори със съгласието на държавата, да преразпределят собствеността във вреда на дребните акционери. Бяха приложени различни похвати - увеличение на капитала под условие, сделки със свързани лица на ниски цени, процесинг и т.н. Сега законовата уредба забрани голяма част от тези възможности, дадоха се редица права за контрол от страна на миноритарните собственици. Така частично бе балансирано преимуществото на мажоритарния собственик, породено от правото му да управлява оперативно активите на дружеството. Всичко това показва, че се намираме в принципно различна ситуация, и търсенето на аналогии няма да доведе до верен отговор. Причините за спиране на растежа на цените трябва да се търсят в изчерпването на средствата, които инвеститорите са склонни да вложат в покупки, от една страна, и от друга - в неустоимото изкушение да се реализират печалбите, които при някои инвестиции са в няколко пъти по-големи от вложените средства. Сега би трябвало да започнат български инвеститори, които купуваха през най-трудните за борсата 2000 и 2001 г. да започнат да продават акции на нови, чуждестранни участници, които виждат бъдеще на българския капиталов пазар в контекста на паричните потоци в Европа. Средствата, с които оперират чуждестранните инвеститори, са няколко пъти повече от тези на средния местен инвеститор и поради тази причина спадът на цените няма да бъде голям и продължителен във времето. След известен спад цените би трябвало да се стабилизират и със значително по-бавни темпове да продължат основната си тенденция - към поскъпване, защото външните инвеститори инвестират с няколкогодишен хоризонт и не бързат толкова да забогатеят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във