Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НА ФОНДОВАТА БОРСА ЗАМИРИСА НА ПЕТРОЛ

Емоциите на фондовата борса напоследък са все по-малко. И все пак петролните дружества раздвижиха духовете. Във вторник бе пласиран предлаганият от седмици държавен дял в търговското дружество Петрол. Продадените 269 524 акции закупи клиент на НЕФТИНВЕСТБАНК на единична цена от 7 лева. Другите са убедени, че новият собственик на пакета е близък до структурите на Нафтекс България холдинг, които досега държаха над 75% от капитала на дружеството. Ако това е вярно, холдингът вече притежава около 90% от акциите на Петрол.
Интригата около дистрибутора на горива продължи и през следващия ден. В сряда се проведе дългоочакваното общо събрание на компанията, което трябваше да вземе решение за увеличение на нейния капитал. Както в. БАНКЕРЪ писа още в брой 18 от тази година, този акт се забави поради процедурни неточности. Според Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за да се даде ход на нова емисия от акции, трябва предварително да е подготвен проспект. Другата възможност е поканата за общото събрание, публикувана в Държавен вестник, да съдържа някои компоненти, които в случая с Петрол липсваха. Затова и се предполагаше, че акционерите на дружеството ще гласуват в сряда само право на надзорния или на управителния му съвет да напишат необходимия проспект. Решение за увеличаване на капитала обаче изобщо не бе взето. Стигна се до съгласие да се изчака с процедурата, за да бъдели защитени миноритарните акционери. Не бяха определени срокове кога да се предприемат следващите стъпки.
Всичко това беше само прелюдия към поредния черен ден за търговията на фондовата ни борса - четвъртък, 31 май. В 11 ч. и 25 мин. (35 мин. преди края на сесията) Първа финансова брокерска къща изведнъж продаде няколко хиляди акции на ЛУКойл Нефтохим, като по този начин смъкна цената им от 5.17 на 3.52 лева. Серията продължи до 11 часа и 57 минути, като общото количество акции, които смениха досегашния си собственик, достигна 30 хиляди. Котировките се застопориха на 3.57 лв., което е много близо до историческото дъно на тази позиция. В края на работния ден на сцената останаха само участниците с най-железни нерви. Офертата за покупка на книжа от бургаската рафинерия бе само една, и то на цена от 3.57 лева. За сметка на това, макар и на по-високи стойности, продължиха да се предлагат хиляди акции.
Малко след сключването на тези смазващи сделки започнаха и догадките кой точно е клиентът на Първа финансова брокерска къща. Според някои от брокерите, това са работници от ЛУКойл Нефтохим, които неотдавна платиха полагащите им се преференциални книжа по 6.90 лв. бройката. Реално те бяха похарчили за операцията не повече от 3.50 лв., като се има предвид, че 70% от цената се издължаваше с компенсаторки. Имаше дори коментари, че поръчката за масирани продажби, а оттам и за сваляне на цената е дадена от ръководството на рафинерията, което контролира голямата част от работническите книжа. Тази версия обаче бързо беше опровергана от изпълнителния директор на Централния депозитар Апостол Апостолов. Той заяви за в. БАНКЕРЪ, че смяната на държавната собственост върху преференциалните акции е регистрирана от депозитара този вторник. Така че според него практически не е възможно те да са продадени още в четвъртък. Другият аргумент, който се изтъква в подкрепа на тезата, че приватизираните през седмицата акции още не са излезли на борсата е, че те са почти изцяло в сметките на бургаските посредници ФАР и Евродилинг, които още не са излизали на фондовия пазар.
Остава вариантът въпросните 30 хил. акции да е предложил уплашен от бъдещи сътресения на пазара собственик. Още повече че чрез Първа финансова брокерска къща у нас търгуват доста чуждестранни портфейлни инвеститори. Продавачите вероятно се опасяват, че цените на книжата ще паднат след излизането на работническите книжа на пазара. Накъде ще се движат акциите на ЛУКойл Нефтохим зависи и от разхода на общото събрание на рафинерията, което ще се проведе на 25 юни в Бургас. Ако на него се гласува сериозен дивидент, книжата на завода може и да хвръкнат рязко нагоре. В противен случай за повишаване на цените им ще трябва да се почака още доста време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във