Банкеръ Daily

Пари и пазари

На 26 септември започва прием по мярката за информиране в лозаро-винарския сектор

От 26 до 28 септември, включително, ще се проведе прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 година. Мярката се прилага за втори път след въвеждането й в националната програма. От Държавен фонд "Земеделие" обявиха, че предвиденият бюджет за 2023 г. е над 1 млн. лева, като включва европейско и национално съфинансиране.

Мярката ще се прилага за информиране на потребителите относно отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол и/или схемата на ЕС за Защитено географско указание и Защитено наименование за произход по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.

Допустимите за финансиране дейности са свързани с провеждане на информационни кампании в медиите, изработване на информационни материали като брошури, дипляни, фалери, плакати, билбордове и други, създаване на уебсайт, участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали и конференции и други.

За подпомагане имат право да кандидатстват признати организации на производители на лозаро-винарски продукти, асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки, професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор, с не по-малко от двегодишна история считано от датата на първоначалната регистрация, както публичноправни организации, когато не са единствени бенефициенти на помощта.

Максимално допустимата стойност на един проект по мярката в рамките на настоящия прием е 200 000 лева, като в стойността са включени европейско, национално съфинансиране и самоучастие на кандидата.

Изпълнението на одобрените проекти по мярката следва да приключи в рамките на следващата финансовата година. До 15 октомври 2023-а всички одобрени проекти за информиране следва да са изпълнени и отчетени. Заедно с това трябва да са извършени всички плащания от страна на Държавен фонд „Земеделие“ по тях. За целта кандидатите следва да предвидят период на изпълнение на проектите, съобразен с нормативно определените срокове за последващата им обработка.

В случай че кандидатите изберат да изпълняват дейности, свързани с вина без Защитено географско указание и Защитено наименование за произход, те ще имат право единствено на финансиране от Европейския съюз в размер до 50% от стойността на информационните им проекти. Ако кандидатите изберат дейности само за вина със Защитено географско указание или Защитено наименование за произход, ще могат да получат до 50% европейско финансиране и до 30% национално съфинансиране.

Документите за подпомагане ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“, ул. „Гусла“ № 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час. За удобство на потенциалните бенефициенти, на официалната интернет страница на фонда са публикувани образци на документите за кандидатстване.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във