Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МВФ ОЧАКВА СИЛЕН СВЕТОВЕН РАСТЕЖ

Световната икономика е на път да постигне солиден растеж и през идните няколко години въпреки високите цени на енергията и рисковете, произтичащи от световните дисбаланси, съобщи МВФ в публикуваната си на 19 април Световна икономическа перспектива. Международната финансова институция очаква световният БВП да се увеличи с 4.9% през 2006 г. и с 4.7% през 2007-а.
По оценка на Фонда развиващите се икономики ще постигнат 6.9% растеж през тази и 6.6% през идната година, а развитите държави - 3% през 2006-а и 2.8% през 2007 година. От развиващите се пазари единствено Латинска Америка ще изостава от средния световен растеж. МВФ остава скептичен по отношение на стопанския подем в еврозоната, като прогнозира 2% ръст на БВП през тази и 1.9% през следващата година. Прогнозите за САЩ са съответно 3.4 и 3.3%, а за Япония - 2.8% през 2006-а и 2.1% през 2007-а. По оценка на Фонда годишната инфлация, измервана чрез индекса на потребителските цени в индустриализираните икономики, ще остане 2.3% през тази година и ще се понижи леко до 2.1% през 2007-а. Условията на финансовите пазари са изключително благоприятни с необичайно ниски рискови премии и степен на колебания.
Наред с оптимистичната перспектива МВФ поднови и натиска за промени в обменните нива, като обяви, че щатският долар трябва значително да се обезцени в средносрочен план, за да могат световните дисбаланси да се разрешат по правилен начин. Експертите препоръчват и преразпределение на търсенето в световен мащаб - американците да започнат да спестяват повече, китайците да увеличат потреблението, да се повишат инвестициите в другите азиатски държави и да се увеличи ръстът на производителността в извънтърговските сектори в Европа и Япония.

Facebook logo
Бъдете с нас и във