Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МУДИС ВДИГНА ЦЕНИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ

Предколедното настроение завладя финансовите пазари и през тази седмица търговията с български еврооблигации беше значително по-вяла в сравнение с предходните. В страната се изтъргуваха обеми за около 3 млн. евро. Повишаването на определяния от Мудис кредитен рейтинг на България от Б2 на Б1 почти не оказа влияние върху цените на българските еврооблигации. За кратко те се покачиха с 10-20 евроцента, но след това се върнаха на предишните си равнища. През следващата седмица поради празниците търговията на практика няма да има и не се очаква някакво значително отклонение от сегашните цени. През изминалата седмица нямаше сключени сделки с облигации на община София. За сметка на това на Българска фондова борса се появиха първите котировки на ипотечните облигации, издадени от Първа Инвестиционна банка. Беше сключена една сделка с обем от 28 000 евро при доходност от 7.40% на годишна база. Очакваме интересът към този тип ценни книжа постепенно да нараства и ипотечните облигации да достигнат популярността на държавните ценни книжа.До средата на изминалата работна седмица цените на облигациите емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК) бяха на равнищата от предходната седмица. След повишаването на цените на българските брейди облигации интересът към облигациите по ЗУНК се засили и цената им се покачи с около един долар. Бяха изтъргувани обеми за около 5 млн. щ. долара. Двадесет и първи декември беше последният ден от 2001 г., в който можеше да се сключват сделки с облигации по ЗУНК. Търговията с тях ще се поднови на 2 януари 2002 година. Не очакваме цените на ЗУНК облигациите да се понижат значително след 1 януари 2002 г., когато по тях бъдат платени лихва и 5% от главницата. При сегашното съотношение между цените на облигациите по ЗУНК и на облигациите по просрочени лихви (IAB's) е за препоръчване да се продават IAB's и да се купуват ЗУНК-ове.Вече трета поредна седмица българските облигации по външния дълг държат рекордно високи нива. Цените, по които се купуваха облигациите по просрочени лихви (IAB's), достигнаха до 87.625, на облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 88.625, и на облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 89.00. Изтъргуваните обеми бяха около 20 млн. долара. Една част от инвеститорите предпочетоха да продават при тези високи нива и да реализират добра печалба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във