Банкеръ Weekly

Пари и пазари

М+С ХИДРАВЛИК ПЛАСИРА ЧАСТ ОТ ОБЛИГАЦИИТЕ СИ

Срокът за набирането на облигационната емисия на казанлъшкото машиностроително предприятие М+С Хидравлик е удължен за втори и последен път. Посредниците Бета корп и ПИМБ успяха да договорят пласирането на около една четвърт от предвидения номинал за 3 млн. лева. Те обаче са оптимисти, че до 30 април ще се намерят кандидати, които да изкупят целия дълг. В момента се водят преговори с две банки и ако те завършат успешно, всичките пари, необходими на казанлъшкия хидравличен завод, ще бъдат осигурени. Разбира се, за отпускането на средствата ще е необходимо да се премине и през няколко процедури като одобрение от кредитните съвети и някои отдели на банките.
Според Васил Велев - изпълнителен директор на Стара планина холдинг - единия от двата основни акционери на предприятието, първите 30 дни (от 15 март до 15 април) са били неуспешни заради недостатъчното време, през което кандидатите за покупка на облигациите да се запознаят с представената им документация. Времето е стигнало само за установяването на първоначални контакти с инвеститорите.
Брокери смятат, че истинската причина за слабото търсене е сравнително ниската доходност на книжата. Общото събрание на М+С Хидравлик, проведено в средата на февруари, реши годишната доходност да бъде равна на основния лихвен процент плюс надбавка от 5 пункта. При сегашното равнище на ОЛП това означава, че купувачите ще печелят 9-10 процента. Акционерите решиха още заемът да не се събира публично. Поради това не се изисква и разрешение от Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК).
Облигациите са с матуритет 39 месеца, те ще са 300 хил. броя с номинална и емисионна стойност от 10 лв. всяка. Ако и след 15 април останат незакупени книжа, съветът на директорите на дружеството е получил право от общото събрание да обяви останалата част от емисията за публична.
В този случай ще трябва да се изработи проспект, който да бъде одобрен от ДКЦК. Подготвянето му няма да представлява проблем. Меморандумът, който Бета корп и ПИМБ разпратиха до потенциалните инвеститори, на практика съдържа всички изисквани от Закона за публичното предлагане на ценните книжа елементи за такъв документ. Но е по-вероятно директорите да предпочетат получаването на банков заем пред публичност на емисията. Говори се, че някои кредитни институции вече са предложили такъв вариант, като при него лихвата едва ли ще е по-висока от доходността на облигациите. Все пак опитът за пласиране на емисията е добър ход на мениджърите на М+С Хидравлик. Евентуалният банков кредит ще бъде получен именно заради добрите контакти от последния месец.
Значителна част от капитала на М+С Хидравлик бе раздържавен при първата вълна от масовата приватизация. Големи пакети тогава придобиха бившите приватизационни фондове Стара планина холдинг (свързан с ПИМБ) и Индустриален капитал холдинг. Сега те притежават съответно 31 и 22 процента. Впоследствие други 24% бяха закупени от работническо-мениджърското дружество М+С-97. Осведомени твърдят, че двата холдинга контролират РМД-то.
Финансовото състояние на М+С Хидравлик през последните години е добро за предприятие от машиностроителната индустрия у нас. Производителят на хидромотори отчете за 1999 г. печалба над 2 млн. лева. Предварителните данни за 2000 г. показват положителен резултат от 1 млн. лева. Собствениците на акции от дружеството, придобити от масовата приватизация, си разпределиха за 1999 г. дивидент на обща стойност 1.041 млн. лв., или по 4 лв. за акция.
Предприятието държи около 10% от световния пазар на хидромотори. Това прави М+С Хидравлик четвъртата по значимост компания в бранша. По-голям пазарен дял имат само една датска и две американски фирми. Казанлъшкото дружество изнася над 90% от продукцията си и поддържа представителства в редица страни по света. Освен за Франция, Великобритания, Швейцария и Германия М+С Хидравлик изнася и в Тайван, Египет и Уругвай.
Съдейки от предварителни информации, приходите от продажби на хидромотори и сервоуправления ще надминат 20 млн. лева. Капацитетът на М+С Хидравлик е за производство на продукция за близо 2.5 млн. лв. месечно. Инвестициите за миналата година са на стойност 1.5 млн. лв., предназначени основно за покупка на машини за новия инструментален цех.
Амбициите за тази година са печалбата на дружеството отново да надмине 2 млн. лева. По-голяма част от парите по облигационния заем са предвидени за закупуването на технологична линия за термообработка. Сред потенциалните й доставчици бяха фирми от Германия, Австрия, Швейцария, Италия и Полша. След две години проучвания бе избрана регистрираната в австрийския град Мьодлинг компания Айхелин (Aichelin). Според сключения предварителен договор за продажба цената на оборудването е 2.208 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във