Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Монбат" залага на инвестиции в чужбина

Модата за финансиране на бизнеса с конвертируеми облигации (които по-късно се преобразуват в акции, вместо да получат изплащане на главница) отново се връща. Две от големите български компании - "Захарни заводи" - Горна Оряховица, и "Монбат" - Монтана, ще направят опит да привлекат от неособено щедрия инвестиционен пазар у нас общо около 90 млн. лева. А те трябва да се конкурират с още дузина други фирми, които пробват от началото на годината да привлекат  част от парите именно оттам - с процедури за увеличение на капитала си с нови акции.

Конвертируеми  облигации  емитират предимно  бързо развиващи се фирми, тъй като така си осигуряват сравнително евтино финансиране. Акционерите на компанията  за производство на различен тип захарни изделия от Горна Оряховица още през август тази година решиха тя  издаде  дългови книжа с обща номинална стойност до 30 млн. лева. Средствата от заема ще бъдат използвани за финансиране на дейността и за погасяване на задължения на дружеството.

В групата "Захарни заводи" влизат предприятия за производство на захар, на захарни изделия, на етилов алкохол и на високопротеинов фураж, а още и печатница, собствена ТЕЦ, завод за ремонтно-механични услуги, търговско дружество. Производствената база се намира в Горна Оряховица. Последните официални данни показват ръст на нетните приходи от продажби за полугодието. Растат обаче и разходите за основни материали,  за горива, за ел. енергия, за персонал, реализация, маркетинг и реклама.

А дружеството има да покрива и задължения. Краткосрочните му дългове към банки са 21.092 млн. лв., което е с 2.18% повече в сравнение със същия период на 2016-а. Дългосрочните заеми запазват стойността си от 24.478 млн. лева. Двойно е намалението в текущата част от дългосрочните заеми, както и в текущата част от задълженията по финансов лизинг. Търговските и други задължения намаляват до 20.613 млн. лева. Основният фирмен риск за "Захарни заводи" е свързан с възможните изменения - в търсенето и предлагането на продуктите на фирмата или в предпочитанията на потребителите на този тип изделия или в резултат на конкуренцията на дружествата в отрасъла.  

Основни акционери в дружеството са "Захар инвест" АД - Горна Оряховица, "ГУ - Фарадей" - Стара Загора, "Ритъм-4-ТБ" - Стара Загора, които държат общо 94.7% от капитала. Сред собствениците са още 13 други фирми, както и 1555 физически лица.

Мениджърите на производителя на акумулаторни батерии "Монбат" са още по-смели. Те са взели решение за издаване на конвертируеми облигации в размер до 30 млн. евро. Със средствата от тях ще бъде финансирана част от мащабната инвестиционна програма на компанията, която беше обявена в края на септември. Тя включва разширяване на пазарите и нови придобивания на компании със същия или сходен предмет на дейност. Както вестник "БАНКЕРЪ" вече писа, компанията планира покупки на завод за акумулатори в Тунис и рециклиращи мощности в Италия. Става въпрос за тунизийската ASSAD, вертикално интегрирана група за производство на оловно-кисели батерии, която работи в Северна Африка. В момента се извършва дю дилиджънс, резултатите от който се очакват към края на декември. В края на септември от "Монбат" обявиха и придобиването на Piombifera Italiana - една от трите най-големи рециклиращи компании в Италия.

Мениджърите на компанията планират покупка на дружества и разширяване на портфолиото му в Африка, в Русия, в Германия и Азия. Председателят на съвета на директорите Атанас Бобоков обяви, че амбициите ще се реализират със собствени средства, с банкови кредити и с привлечен капитал -  в случая чрез  емисия от конвертируеми облигации.

Съветът на директорите на "Монбат" вече е приел изготвения проспект за първично публично предлагане на до 30 000 лихвоносни, необезпечени дългови книжа, с единична номинална стойност 1000 евро. Това бе следващата стъпка в процеса, след като мениджърите на производителя на оловно-кисели акумулаторни батерии бяха овластени за това на последното общо събрание на акционерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във