Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Монбат" ще изкупи до 3% от собствените акции

Компанията за производство на акумулаторни батерии и акумулатори "Монбат" АД - София обяви началото на процедура по обратно изкупуване на собствени акции. Решението на съвета на директорите предвижда да бъдат събрани от акционерите до 3 на сто от капитала или до 1 170 000 акции. 
Обратното изкупуване ще започне на 26 септември при цени между 4.51 лв. и 8.75 лв. за един брой. Последната цена, на която са се търгували книжата на "Монбат", е 5.05 лева. От началото на годината котировките на акциите тази компания вървят все надолу. А компанията изплати и дивидент през юни от печалбата си за 2021 година. 
Срокът за извършване на тази процедура е до 180 календарни дни. Това означава, че ще приключи най-късно през февруари 2023 г., освен ако максималният брой акции не бъде изкупен по-рано. Избраният лицензиран инвестиционния посредник е "Първа финансова брокерска къща" ЕООД.

В случай че до края на срока не се изкупи максималния брой акции, то съветът на директорите, по своя преценка, може както да удължи срока с нови 180 календарни дни при същите условия, така и да прекрати процедурата независимо от броя изкупени акции. Възможно е и в срока на тази процедура, в зависимост от пазарните условия, мениджърите, по своя преценка, да променят минималната или максималната цена на обратно изкупуване. В този случай дружеството уведомява Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във