Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Минорно настроение отвя банковите акции

S 250 16ac9e43 b92a 4214 ba15 a1bcf5f0fdce
S 250 72c2a85a fe98 4fe4 bd33 6820d81e22d8
S 250 66ed4554 3173 4077 b4e5 6c4199024c7a

Политическите вълнения не успяха да "разстроят" търговията на "БФБ-София", която протече спокойно през март. Тя обаче показа и  наличието на  страхове  от ниските цени и ликвидност у нас. В проведените двадесет борсови сесии оборотът остана скромен. А котировките бяха замръзнали в очакване на излизащите консолидирани счетоводни отчети за изминалата година. Но и те не успяха да разсеят съмненията и тревогите. Обезверени, инвеститорите  се бояха да сключват по-големи сделки. По-голямата част от публичните дружества се движеха в червената територия на инвестиционните настроения. При това положение борсовите индекси -  най-добрият пазарен барометър,  без никакво усилие очертаха ясно посоката надолу, която следват от началото на тази година. Основният измерител SOFIX, макар и освежен с нови дружества, изпрати първото тримесечие със спад от 1.78% - до 583.87 пункта в края на март. Нямаше и как да е по-различно, след като губещите компании в базата за изчисляването му са десет, а  само пет - печеливши.  
Числата от борсовата статистика показват, че три от водещите индекси на борсата (SOFIX, равнопретегленият BG TR30 и измерителят на имотните компании BGREIT) са се понижили, а само индексът на най-ликвидните компании BGBX 40 се повишава слабо.

Акциите на публично търгуваните български банки остават търсена инвестиция и през март, макар че цените им изгубиха част от блясъка и стойността си, която бяха достигнали през февруари. Най-високите цени от началото на месеца постепенно бяха изтрити и котировките опряха в дъното. Това стана причина и Първа инвестиционна банка, и Централна кооперативна банка да заличат по няколко милиона от борсовата си капитализация. Но  Българо-американска кредитна банка и ТЕКСИМБАНК устояха на борсовите бури и останаха при котировките от февруари.

В крайна сметка в проведените двадесет борсови сесии през март инвеститорите сключиха по-малко сделки и си размениха 239 855 акции от публичните банки, което е намаление спрямо изтъргуваните 390 998 броя през февруари.

Акциите на

Първа инвестиционна банка

загубиха битката за равнището от 3.90 лв. за акция, и то при не чак толкова впечатляващи обеми на търговия. Книжата й пък се спуснаха надолу  по  ценовата стълбица, като отстъпиха от най-високите цени, които инвеститорите бяха готови да плащат за тях през февруари. Иначе търговията ставаше в тесни рамки - между 3.58 и 3.70 лв. за акция.

В първата борсова седмица на март бе отбелязана най-високата цена за акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) от 3.70 лв. за един брой. Тя обаче все пак е с деветнадесет стотинки под върховата им стойност през февруари.

Все пак отчетените единадесет борсови сесии без сделки с тези книжа ясно показаха настроенията спрямо акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ).

Песимистичните настроения спрямо тези книжа, както и на  Българска фондова борса  повлякоха  и акциите  на ЦКБ надолу.  На 27 март книжата на банката от групата на "Химимпорт" опряха в месечното си дъно - от 3.58 лв. за един брой. През февруари най-ниската котировка за акциите на ЦКБ беше 3.4892 лева.

Въпреки всичко инвеститорите реагираха хладокръвно на случилото се и акциите на публичната банка възстановиха част от стойността си, като в последния търговски ден се сключваха сделки на нивата от 3.6074 лв. за дял. По този начин книжата на ЦКБ загубиха две стотинки от котировките си в края на февруари. А този, макар и малък,  спад сви с около три милиона пазарната капитализация на кредитната институция, която вече е 396.814 млн. лева.

Това непостоянство в цените попари мераците за сделки и  обект на покупко-продажби бяха едва 5008 акции срещу 26 458 през февруари.

Като цяло цените на акциите на

Централна кооперативна банка

са по-високи от  тези  през февруари. Сред новините около трезора през март бе тази, че са допуснати  до търговия  книжата от увеличението на капитала на Централна кооперативна банка (ЦКБ). Припомняме, че той нарасна с 13 975 679 лв. до 127 129 970 лв. след конвертиране на облигации в акции. След процедурата капиталът на дружеството е разпределен в 127 129 970 акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Новите акции се представиха пред инвеститорите на 21 март.

Търговията с акциите на Централна кооперативна банка (ЦКБ) успя да зарадва инвеститорите с устойчиво покачване на цените спрямо предишните месеци. Все пак през март те решиха да пазят книжата си, които си бяха купили до момента, и няма нищо случайно в това, че статистиката отчете четири борсови сесии без сделки. Инвеститорите опитаха на два пъти да прескочат кота 1.70 лв. за акция, но силите им стигнаха само до 1.71 лв. за дял. Тази стойност се оказа най-високата за акциите на ЦКБ за третия месец.

В следващите сесии разумът надделя, което пък свали цените леко надолу. В крайна сметка акциите на ЦКБ намериха своето дъно при 1.525 лв. за дял. То обаче се измести нагоре и е с осем стотинки над най-ниската цена през февруари.

Тази котировка се оказа последна за март, но е със седемнадесет стотинки по-ниска от тази през  февруари. Според борсовите играчи в края на първото тримесечие ЦКБ струва 193.873 млн. лева.

И търговията с акциите на ЦКБ не беше много активна през март. По тази причина са отчетени по-малко сделки с тези книжа. И резултатът от това е 58 312 продадени акции срещу 288 830 броя, които смениха собственика си през февруари.

Към края на миналата година финансовият резултат на "Групата ЦКБ" от продължаващи дейности е нетна печалба в размер на 33.11 млн. лв., става ясно от счетоводния отчет на дружеството. Спрямо същия период на 2017-а е отбелязан спад от 7.38 на сто. Банковата група на консолидирана основа включва "Централна кооперативна банка" АД и контролираните от нея дъщерни фирми - Централна кооперативна банка - Скопие (с дял от 87.35%) и управляващото дружество "ЦКБ асетс мениджмънт" ЕАД (100% от капитала).

Инвеститорите реагираха хладнокръвно при търговията с книжата на Българо-американска кредитна банка и ТЕКСИМБАНК. Нямаше големи движения и при цените, които запазиха позициите си от втория месец на 2019-а.

И двете гранични стойности при акциите на

Българо-американска кредитна банка

са по-високи спрямо отчетените през февруари и запазиха самочуствието на инвеститорите. Въпреки отчетените единадесет борсови сесии, в които липсваха сделки с книжата на Българо-американска кредитна банка (БАКБ), инвеститорите бяха готови да плащат по 6.50 лв. за един брой, за да  ги имат в портфейла си, както и през февруари. И през третия месец това бе най-високата цена за тях.

Това амбицира притежателите на такива книжа и те леко дръпнаха нагоре и най-ниските котировки, които достигнаха до 6.45 лв. за дял.  Тъй като тя е последна за месеца, а и е с пет стотинки под тази от края на февруари,  и оценката на банката на Цветелина Бориславова се сви. Според пазарните участници в края на тримесечието БАКБ струва 159.259  млн. лева.

В края на март от банката публикуваха одитираните годишни финансови отчети на консолидирана и самостоятелна основа към 31 декември 2018-а. Според тях нетната печалба на неконсолидирана основа е в размер на 12.202 млн. лв., а тази на консолидирана база е на стойност 12.525 млн. лева.

В търговията с книжата на БАКБ бяха прехвърлени 4000 акции при 1661 броя през февруари.

Пълно безветрие в платната имаше и при

ТЕКСИМБАНК

Котировките на книжата й въобще не помръднаха спрямо февруари. Сделки само в два дни от март очертаха търговията с тези акции. Няма промяна в цените, които останаха на нивото от втория месец на 2019-а. Това е причината и пазарната оценка на кредитната институция да остане без промяна - точно 75.587 млн. лв., както и преди месец.

Различното при сделките с книжата на ТЕКСИМБАНК е, че се сключиха сделки с големи пакети акции (146 300 броя) в явно предварително  договорени покупко-продажби. Така беше и през февруари, когато между портфейлите на инвеститорите прелетяха 74 049 дяла. В тази сметка трябва да отбележим и двата договорни фонда, организирани от варненското управляващо дружество "Реал Финанс асет мениджмънт" АД - "Куест Вижън" и "Куест Асетс", които са закупили по 20 000 акции от "ТЕКСИМБАНК" АД.

Раздвижването на БФБ-София покрай преструктурирането на  индекса на сините чипове  SOFX не повиши ентусиазма и през март станахме свидетели на спад в борсовите цени и в активността на търговията.

Депозитите в банковата система продължават да растат въпреки рекордно ниските лихви у нас. Нов ръст отчете БНБ и към февруари. Спестяванията на домакинствата прескочиха с 43 млн. лв. летвата от 52 млрд. лева. Годишният прираст на всички депозити е 9.1%, а общата сума - 78.7 млрд. лв., което пък попарва очакванията за някакво съживяване на борсовата търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във