Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МЕТЕОРИТЕН ДЪЖД СЕ ИЗСИПА ВЪРХУ ПАЗАРА

И през изминалата седмица лошите новини продължиха да се изсипват върху инвеститорите като метеоритен дъжд и по този начин до голяма степен засенчиха влиянието на финансовите отчети на компаниите за деветмесечието на годината. Като дъжд от ясно небе се появиха съмнения (до голяма степен основателни), че Доверие Обединен Холдинг е източен. Полемиката по въпроса правилни ли са решенията на мениджмънта му продължава и в момента, но реакциите на инвеститорите са безспорно негативни и това прати доскоро най-големия приватизационен фонд в сложното положение да загуби 30% от капитализацията си само за седмица. Едва ли оттук нататък може да се говори за холдинга като за син чип, но за съжаление от това губят не само неговите акционери. Доверието на инвеститорите в дружествата, търгувани на БФБ-София, намаля като цяло и това е логично. Към рисковете, свързани с българските компании, се добави още един вид - криминален риск. Поредното доказателство за това дойде с убийството на банкера Емил Кюлев. Смъртта на ключова фигура като него нямаше начин да не се отрази на пазарните нагласи. С пълна сила мечите настроения се изсипаха върху трите дружества, собственост на покойния банкер. Книжата на ДЗИ, ДЗИ Банк и Ривиера преживяха моментален срив, който принуди директора по търговия на БФБ-София да спре покупко-продажбата им за срок от три сесии.
Ентусиазмът на биковете беше попарен и от решението на акционерите на Слънчев бряг АД да не се продават дълготрайните материални активи, съставляващи електроразпределителната мрежа, собственост на дружеството. На този етап няма ясна визия какви ще са следващите действия на държавата в тази насока, но и това беше достатъчно да срине цената на курорта с 10.46 процента.
От дружествата, включени в изчисляването на индекса СОФИКС, срив наблюдавахме и при акциите на Централна кооперативна банка, Булгартабак Холдинг и Петрол. Книжата на банката за броени дни изгубиха над 10% от стойността си при сравнително ниски обеми. Изключение прави една кросова сделка за 750 хил. от нейните акции, като цената на една книга бе 6.50 лева. Едва четири акции бяха нужни, за да сринат капитализацията на Булгартабак Холдинг с 9.43% - до 28.06 лв. за дял. Далеч по-високи обеми видяхме да се прехвърлят от книжа на Петрол АД, което върна цената им отново в изходна точка - от 3.75-3.80 лв. за дял.
Кремиковци и БТК също не бяха пожалени от мечките, макар и случващото се с тях да не беше във фокуса на инвеститорите. Книжата на телекома се разменяха в сравнително широки граници - 10-10.59 лв., в очакване на неизбежно влошаващия се финансов резултат за деветмесечието в сравнение с година по-рано. Кремиковци също пое в низходяща посока под натиска на дребни разпродажби. Финансовият отчет на металургичния комбинат за полугодието все още не е публикуван и затова не можем да му отдадем съответния принос за резултата от търговията с книжата на дружеството. Грохналото доверие към Доверие Обединен Холдинг рефлектира и върху останалата част от бившите приватизационни фондове. Синергон Холдинг загуби около 8% от капитализацията си, макар че показа повишаваща се печалба за деветмесечието на годината. Веднага след публикуването на отчета книжата на холдинга поскъпнаха до 6.50 лв., след което редица разпродажби ги пратиха в отделни моменти дори под 6 лв. за дял. Албена инвест холдинг отслабна с почти 6% до 13.50 лв. за акция, без появата на значими фундаментални новини. Не можем да не отдадем нужното внимание на Оргахим, чиито книжа, макар и трудно, плуваха срещу течението, подплатени с много добри финансови данни за текущото деветмесечие. Книжата на русенския химически завод поскъпнаха с 2.65% - до 68.49 лв. за брой, след оповестяването на 87% ръст в нетната печалба, която достига до 2.8 млн. лв. в края на периода.

Facebook logo
Бъдете с нас и във