Банкеръ Daily

Пари и пазари

Мениджърите на "Стара планина холд" ще решават за изкупуване на акции

Ковид ситуацията влоши условията за правене на бизнес, сви производството и приходите от продажби. Това пък естествено се отразява и върху акционерите. Сигурно ще намалят дивидентите за тях при повечето фирми. Някои компании обаче няма да нарушат тази традиция.  Първите знаци вече са налице с публикувани покани за свикване на общо събрание на акционерите за разпределение на печалбата.

Мениджърите на "Стара планина Холд" АД предлагат сума в размер на 5 162 755.04 да бъде изплатена като дивидент. Тя се образува от 4 668 933.01 лв. от печалбата за 2020 г., а остатъкът е от неразпределената печалба за минали години.  Брутната сума на една акция е от  0.249 лева.  Началото на изплащане на дивидента е 15 юли и ще продължи три месеца, уточниха от холдинга.

Разбира се, това ще се случи, ако общото събрание, насрочено за 20 май, одобри доклада за дейността на дружеството и финансовия отчет за миналата година. 

Дивидентът от печалбата за 2019 г. бе в общ размер на 5 090 042 лева, което донесе на една акция по 0.246 лева. 

Предложението за разпределение на печалбата включва и изплащането на тантиеми за мениджърите. Проектът предвижда сума, представляваща по 2% от печалбата за 2020 г., да получи всеки член от съвета на директорите.

Поканата предвижда и промени в устава на дружеството. В следващите пет години то ще може да извършва обратно изкупуване на собствени акции без търгово предложение по решение както на общото събрание, така и на съвета на директорите. Става въпрос за придобиване без търгово предложение на не повече от 3% собствени акции с право на глас през една календарна година, за срок не по-дълъг от пет години от датата на вземане на решението.  Така с тази промяна в устава съветът на директорите няма да има нужда от разрешение от общото събрание при всяка подобна процедура.

Акционерите на М+С хидравлик АД-Казанлък ще се съберат на 18 май, за да гласуват предложението за разпределение на печалбата за 2020 година. Проект за решение предвижда 11 829 960  лева да се използват за изплащане на дивиденти. Брутната сума на акция  ще е 0.30 лева, която ще се изплаща от 7 юли в срок от три месеца. 

От печалбата за 2019 г. бе изплатен дивидент в общ размер на 10 252 632 лева или по 0.26 лева за един брой.

Общото събрание ще вземе решение и за определяне на годишна премия на членовете на съвета на директорите. Предлага се за всеки член от борда на директорите да се разпредели по 1.1% от печалбата преди облагане за миналата година. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2021 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във