Банкеръ Daily

Пари и пазари

Мениджърите на "Спиди" ще получават по 75 000 евро

Общото събрание на акционерите на "Спиди" АД направи промени в мениджмънта на куриерската компания. След търговото предложение тази година френската "Гео пост" СА изкупи мажоритарния дял във фирмата и е логично да предложи и избере повече свои представители в борда на директорите. С решение от  7 юли в търговския регистър са вписани тези промени.

Общото събрание на акционерите на 29 юни избра нов съвет на директорите от девет члена, които ще имат мандат до 29 юни .2024 година. В новия състав са Валери Харутюн Мектупчян, Авак Степан Терзиян (България), Ив Пиер Луи Делма (Франция), Мари-Елен Жан Мишон (Франция), Седрик Фавр-Лорен (Франция), Матийо Пол Робер Уинтжен (Франция), Венсан Франсоа Пол Гуийе (Франция)
Антоан Марсел Пол Тусен – независим член (Франция) и "КЕЙЕНВИ" ЕООД – независим член (България).

Акционерите одобриха и максимално допустимия общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 година. То ще е равно на левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 75 000 евро, от които 75% се разпределят на база на изпълнение на финансовите критирии и 25% - на база на нефинансови критерии, определени в решение на борда от 19 май тази година.   

Новоизбраните независими членове на борда получават само фиксирано възнаграждение в размер на левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 5000 евро за присъствено заседание на борда и не повече от левовата равностойност по фиксираиня курс на БНБ на 20 000 евро за календарна година.

От 1 юли се променя и възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите. Постоянното брутно възнаграждение ще е в размер на левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 250 000 евро годишно. Променливото брутно възнаграждение ще е равно на 30% от постоянното годишно възнаграждениеплатимо при изпълнение на минимални финансови и нефинансови критеии, определяни годишно от общото събрание на акционерите.

Общото събрание одобри и промени в устава на дружеството. Акционерите приеха предложението фирмата да се управлява от съвет на директорите в състав от девет члена, в това число – трима независими члена. Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите са независими членове.

Предвидено е и по всяко време акционер, който притежава най-малко 15.5% от всички акции има право (но не и задължение) да посочи един член на борда. По всяко време акционер, който притежава най-малко 60% от всички акции има право (но не и задължение) да посочи петима члена на борда.

Акционерите избраха и нов адрес на управление на "Спиди" АД, който ще бъде в София 1138, район "Младост", ул. "Абагар" №22, "София Сити Лоджистик Парк", Административна сграда, ет.5.

 

В условията на пандемия основната дейност на фирмата е реорганизира

През миналата година "Спиди" АД разширява позициите си в онлайн търговията. Отбелязват се значителни промени в обема и структурата на доставките – увеличени са доставките в В2В сегмента, както и доставките по домовете, уточняват от куриерската фирма. Активно се разширяват позициите в международните доставки. Поддържа се стабилната дивесификация на микса от услуги както в България, така и в Румъния. Продължават и инвестициите в логистичната база, в оборудване, което отговаря на увеличените обеми в доставките.   

Facebook logo
Бъдете с нас и във