Банкеръ Daily

Пари и пазари

Мениджърите на "М+С Хидравлик" ще могат да увеличават капитала до 100 млн. лева

Продажбите на водещия производител на хидравлични мотори и кормилни управления "М+С Хидравлик" АД през април са в размер на 10.132 млн. лв., а с натрупване от началото на годината вече са 39.687 млн. лв., съобщиха от компанията от Казанлък. Междинната неокончателна брутна печалба само за четвъртия месец е 1.615 млн. лв. и набъбва до 6.549 млн. лв. с натрупване от началото на годината.

Прогнозата на мениджърите на "М+С Хидравлик" АД е приходите от продажби през месец май да възлязат на 10.03 млн. лв. и общо 49.717 млн. лв. с натрупване за петте месеца на 2019-а.

Преди седмица общото събрание на "М+С хидравлик" АД - Казанлък гласува за разпределението на 11 829 960 лв. като дивидент. Всеки акционер ще получи по 0.30 лв. за една ценна книга. Изплащането на дивидента започва на 5 юли, като сумата ще може да се получи в следващите три месеца чрез "Централен депозитар" АД и ТБ "Интернешънъл асет банк" АД, клон Казанлък.

От печалбата на фирмата за 2017 г. акционерите си разпределиха като дивидент общо 11.518 млн. лева. От 1997 г. насам дружеството е изплатило близо 76 млн. лв. на притежателите на негови акции.

Компанията завърши 2018-а с нетна печалба от 14.576 млн. лева. Остатъкът от положителния финансов резултат след заделянето на дивидента ще се внесе във фонд "Неразпределена печалба" на "М+С хидравлик" АД.
Акционерите освободиха членовете на борда на директорите - Димитър Тановски, Иван Делчев, Стоил Колев, "Велев Инвест" ЕООД, "Лома" ЕООД и "Манг" ООД, от отговорност за дейността им през изминалата година и ги преизбра за нов петгодишен мандат.
Общото събрание определи допълнително възнаграждение, годишна премия на всеки член на борд, в размер на 1.1% от печалбата преди облагане за 2018-а. Тези суми ще се начислят в разходите за възнаграждения за тази година.

Акционерите одобриха и някои промени устава на дружеството. С една от тях се овластява съветът на директорите да увеличава капитала на в размер до 100 000 000 лв. чрез издаване на нови акции в следващите пет години.
По отношение на 2019 г. "М+С хидравлик" АД ще продължи да работи по започнатите проекти и по инвестиции със собствени средства в размер на около 19 млн. лв. за модернизиране на машинния парк и сградния фонд.

В момента "Стара планина холд" АД притежава 30.61% от капитала, "Индустриален капитал холдинг" АД е с дял от 22.15%, "М+С 97" АД - с 23.86%, а останалите книжа са собственост на малки инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във