Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Мениджърите на "Емка" със заплата от 157 000 лева

 Съветът на директорите на "Емка" АД - Севлиево, предлага промяна в определянето на възнагражденията на мениджърите на фирмата за производство на кабели със специално предназначение. Ако тя се приеме, месечно те ще получават 0.2%, или 2 промила, от приходите на дружеството. Акционерите ще обсъждат и ще гласуват "за" или "против" предложението на насроченото за 19 май общо събрание.

Съгласно политиката за определяне на възнагражденията има пряка връзка между заплатата и постигнатите резултати от "Емка".

В момента дружеството изплаща на членовете на съвета на директорите променливо месечно възнаграждение, формирано като промил (1.9) от месечния приход от продажби на предпирятието. Този размер е приет от общото събрание на акцонерите на компанията, проведено на 2 юни 2014-а. А този критерий отразява постигнати резултати, като положителен финансов резултат, редовно обслужване на ползваните кредити, размер и динамика на вземанията и на незавършеното производство. Няма приета от общото събрание на фирмата годишна схема за изплащане на бонуси или на други непарични допълнителни възнаграждения.

Съветът на директорите на "Емка" се състои от четири юридически лица: "Манг" ООД, "Профи-Т" ООД, "Дениде" ООД и "ЛТС Консулт 2011" ООД. Едно от предложенията в дневния ред е да се гласува за удължаване на мандата им с нови пет години. Сегашният изтича на 22 май тази година. За изминалата 2016 г. всеки от директорите е получил по 157 929 лв. като възнаграждение за дейността си по управление на фирмата.

Печалбата на "Емка" АД за миналата година е 1 896 922 лева. Предложено е да се заделят за дивидент 1 131 883 лв., или 60% от положителния финансов резултат. Останалите 765 хил. лв. влизат във фонд "Неразпределена печалба". Нетната печалба за 2016 г. намалява с 36% на годишна база, като за 2015 г. е била 2.96 млн. лева. Тогава за една акция е била разпределена сумата от 0.0421 лева.

Предложеният дивидент за миналата година е 0.0526 лв. на дял, или увеличение с 25 на сто.

Основните акционери в "Емка" към декември миналата година са "КЕМП" АД с 37.71% от капитала, "Индустриален капитал холдинг" АД с 33.42% и ЗУПФ "Алианц България" с 6.99% от книжата с право на глас.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във