Банкеръ Daily

Пари и пазари

Международната банка за икономическо сътрудничество стъпи на БФБ с облигации

Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) стъпи днес на "Българска фондова борса" с емисия облигации за 68 милиона лева.
Финансовата институция е фокусирана върху икономическия растеж и устойчивото развитие на осемте страни - членки на банката, насърчаване на търговската и икономическа интеграция и подпомагане на междурегионалните отношения.
Моника Димитрова, заместник-министър на финансите, Васил Големански, заместник-председател на съвета на директорите на "БФБ-София" и Денис Иванов, председател на борда на МБИС дадоха начало на борсовата сесия.
„Щастливи сме да приветстваме финансова институция от такъв мащаб и регионално значение като Международната банка за икономическо сътрудничество. Радваме се, че интересът на инвеститорите към емисията отразява доверието, което те имат в банката да изпълнява ангажимента си към устойчивото развитие на държавите-членки”, каза Васил Големански.
Тази емисия, която беше успешно пласирана през юни, е дебютът на МБИС на европейския дългов пазар. "Камбаната, която прозвуча днес, обяви следващата ни стъпка. Сигурен съм, че началото на търговията с облигации на БФБ ще подкрепи високия интерес от страна на българските инвеститори. Това ще ни даде нови възможности за още по-активно участие в развитието на българската икономика”, отбеляза Денис Иванов.
Облигациите на МБИС са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени. Емисията се търгува на Основния пазар на БФБ, Сегмент за облигации. Номиналната стойност на една облигация е 10 000 лева. Дълговите книжа, които са с падеж през юни 2024 г., са емитирани с годишна лихва от 1.15%, която ще се изплаща на шест месеца.
Международната банка за икономическо сътрудничество е финансова институция с 57-годишна история. Страните - членки в нея са България, Виетнам, Монголия, Полша, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. След възобновяването на дейността й през 2018 г. банката е най-динамично развиващата се институция от този тип. Активите на МБИС възлизат на 815 милиона евро и показват ръст през последните години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във