Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МЕДИКА ЩЕ ПЕСТИ ОТ АКЦИОНЕРИ

Обратното изкупуване на акции на санданския фармацевтичен завод Медика АД ще започне през януари и ще продължи 45 дни, като цената ще е между 11 и 11.50 лв. за бройка, заяви за в. БАНКЕРЪ Пенка Тишкова - изпълнителен директор на Доверие капитал, мажоритарния собственик на предприятието. Обект на покупката ще са най-много 60 818 книжа, или 18% от капитала, бе решено на общо събрание на дружеството. Толкова бройки са извън контрола на трите основни акционера на Медика. Засега Доверие капитал (дъщерна фирма на бившия приватизационен фонд Доверие обединен холдинг) притежава близо 59% от книжата, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) - 16.2%, а регистрираният на о-в Ман ЕСМ холдинг - 5.4 процента. Изкупуването се прави заради акционери от гр. Сандански, притежаващи малки пакети от Медика. Очевидно е, че те ще са единствените, които биха се включили в операцията. До събранието акциите на фармацевтичния завод се търсеха на фондовата борса по 13.50 лв., но продавачи на това ниво липсваха. Тази седмица офертите за покупка се смъкнаха с 3 лв., но предлагането е най-малко по 14 лева. Работниците от Медика обаче ще останат доволни от офертата на фирмата, тъй като чрез обратното изкупуване ще си спестят разходите за пътуване до столицата и пласирането на акциите на борсата. От своя страна тя пък ще си спести два лева за акция. Когато преди години ЕБВР и ЕСМ влязоха в акционерната структура на предприятието, акция от него бе оценена на над 20 лева. Само че финансовите резултати на Медика за 2001-а със сигурност ще са по-лоши от досегашните. Прогнозните приходи от продажби например са за 18.5 млн. лв., което е с 2.2 млн. лв. по-малко от 2000 година. Още не е ясно дали дружеството ще приключи на печалба, или не. Към края на октомври то бе на плюс от 1 млн. лв., но положителният резултат ще се стопи заради отписване на несъбираеми вземания още от периода, когато Медика е била държавна фирма, отбеляза Пенка Тишкова. Което означава, че за първи път от приватизацията й насам е възможно да не раздават дивиденти. Намаляването на печалбите е резултат и на засилващата се конкуренция. Тази година в гр. Сандански започна работа ново предприятие за превързочни материали Салва мед, собственост на италианския бизнесмен Луиджи Салватори. То се управлява от бившия шеф на Медика Георги Арнаудов и изнася за Италия и Франция, но част от продукцията му се пласира и на българския пазар. Лоша е и пазарната конюнктура в чужбина. Напоследък в Европейския съюз масово навлязоха китайски компании, които предлагат същата продукция на дъмпингови цени. Предложените книжа от Медика АД ще станат собственост на самото дружество. Според Пенка Тишкова, няма пречка то да притежава акции от себе си, стига делът да не надхвърли 10 процента. Желаещите да пласират акциите си ще могат да направят това в клоновете на ОББ и когато продавачите са физически лица, комисионите ще се поемат от Медика. Ако става въпрос за фирми, таксите ще са в размер на 4%, плюс процент (под 1 на сто) от стойността на сделката. През март 2002-ра трябва да завърши строителството на най-амбициозния проект на Медика в последно време - изграждане на нов цех за превързочни материали, отговарящ на най-високите международни стандарти. Финансирането за него е осигурено чрез конвертируем заем за 1.19 млн. евро от основните миноритарни акционери - ЕБВР и ЕСМ холдинг. Впоследствие кредитът най-вероятно ще бъде преоформен като дялово участие на двете компании. Предвижда се догодина да започне и строителството на нов цех за лекарствени средства, който да покрие стандартите за Добра производствена практика (GMP). Инвестицията за реализирането на този проект ще е за 1.5 млн. щ. долара, съобщи Тишкова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във