Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Мечи набези окървавиха борсата

Поредната нервна седмица за БФБ-София, а и за международните капиталови пазари отмина. По странна ирония на съдбата точно в разгара на отпускарския сезон инвеститорите вместо да се наслаждават на заслужена почивка станаха свидетели както на панически разпродажби, така и на внезапни покупки. Турбуленцията на пазарите, подсилена от все по-широко разпространяващите се страхове от повторно забавяне на темповете на световната икономика, рефлектира в гореща търговия по света.
У нас наблюдавахме обичайната за подобни ситуации силна подвижност на цените, съчетана с относително ниски обеми от изтъргувани ценни книжа. Под сериозен натиск традиционно бяха книжата на по-ликвидните компании, сред които и банковите (подробности - на стр. 6). Централна кооперативна банка се разменяше на нивата непосредствено над номинала, като спредът между борсовата цена и емисионната стойност на новите акции от предстоящото увеличение на капитала вече е близо 50 на сто. Първа инвестиционна банка (ПИБ) също беше подложена на разпродажби, макар и скромни по обем. Българо-американска кредитна банка (БАКБ) успя да се задържи над ключовото ниво от 4 лв. за дял, като сделките по позицията се сключваха основно около 4.10 лв. за акция. Междувременно Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за публично предлагане на акции на БАКБ в размер на 12 624 735 броя с номинал 1 лв. и емисионна стойност 4 лв. всяка.
Под натиск от разпродажби за поредна седмица бяха книжата на Софарма и Химимпорт, които традиционно са приоритетна опция при търсене на ликвидност от инвеститорите. Акциите на фармацевтичната фирма удариха 3.42 лв. за дял, където се формира краткосрочно седмично дъно. Спад регистрираха и книжата на дъщерното й дружество - Софарма трейдинг, които паднаха до около 1.78 лв. за дял, или точно до нивата от предходното дъно. Акциите на Химимпорт също се търсеха много, макар че на моменти имаше сериозни ценови амплитуди между двете разновидности - обикновени и привилегировани акции. Обикновените книжа на мегахолдинга се спуснаха под 2.20 лв. за дял, но и на тези нива липсваше особена динамика в търговията. Привилегированите акции на Химимпорт се разменяха в края на седмицата по около 2.30 лв. за дял, отново при слаб интерес и от двете страни.
Почти не останаха компании, незасегнати от мечите набези, но като очевидни изключения можем да посочим тютюневите дружества. Книжата на Булгартабак холдинг поскъпнаха ударно въпреки всеобхватния погром на БФБ-София. Акциите на монопола прибавиха близо 17% към стойността си до 25.75 лв. за дял при солидни обеми. Позитивни движения регистрираха и книжата на цигарените фабрики в София и Благоевград, като и при двете позиции бяха достигнати ценови равнища от около 33.50-34 лв. за дял, но при относително скромни обеми.
До голяма степен незасегнати от паниката се оказаха и акциите на сините чипове - Еврохолд България и М+С Хидравлик. Еврохолд отново навакса голяма част от загубата в самия край на седмицата и приключи на нивата близки до 1.30 лв. за дял, след като на моменти тества низходящо 1.25 лв. за акция. През седмицата стана ясно, че дъщерният подхолдинг - Авто Юнион, иска да закупи дилъра на автомобили Дару Кар, който притежава оторизиран сервиз за ремонт на няколко марки автомобили и освен това е и вносител на оригинални авточасти за тях. Книжата на М+С Хидравлик в окото на бурята направиха неуспешен опит за спад до 8 лв. за дял, но намериха сериозна подкрепа и при крупни обеми позицията консолидира на нивата около 8.30 лв. за дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във