Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Масови продажби във всички посоки

Фед редуцира програмата по вливане на ликвидност - от 85 млрд. щ. долара на 75 милиарда от началото на 2014 година. Тази новина бе в основата на всичките основни движения на пазарите на държавен дълг през изминалата седмица. Нормално, намаляването на количеството изкупувани трежърита от Фед имаше най-силен ефект върху самите щатски ДЦК. Въпреки че първоначалните молби за помощи при безработица се покачиха до най-високото си ниво от март насам, както и въпреки факта, че намаляването на програмата по вливане на ликвидност бе изтъргувано в цените на държавните дългове, доходностите по десетгодишните трежърита отбелязаха седмичен ръст от 5.7 базисни точки - до 2.923 процента. Това е най-високото им ниво от три месеца насам.


Движенията при останалите основни ДЦК не се различаваха съществено. Доходностите по британските джилтове поеха нагоре в унисон с тези по трежъритата. Техният ръст беше подкрепен и от повишаващите се продажби на дребно на Острова през ноември. В крайна сметка доходностите, на които се търгуваха десетгодишните джилтове, отбелязаха седмичен ръст от 4.8 базисни точки - до 2.949 процента. Книжата на страните от ядрото на еврозоната също се движеха в подобна посока. Десетгодишните немски бундове пък се търгуваха при нива на доходност от 1.868%, при седмично повишение с 6.1 базисни точки. Търсените от инвеститорите норми на възвръщаемост по френските книжа със същия матуритет отбелязаха ръст от 4.1 базисни точки до 2.468%, като покачването бе донякъде омекотено от отказа на френското министерство на финансите от последния аукцион на държавен дълг, насрочен за 30 декември.


На този фон сериозна подкрепа отново получиха книжата, емитирани от страните от т. нар. периферияна еврозоната. Определено инвеститорите търсят по-висока доходност, която да компенсира повишените очаквания за нивата на инфлация. Една от най-добрите алтернативи за това през изминалата седмица, както и през последната година, бяха испанските ДЦК. Доказателство за това бе проведеният последен за годината аукцион от иберийското министерство на финансите, където търсенето на десетгодишните книжа, изразено чрез коефициента на покритие, достигна най-високото си равнище от поне девет години насам (по данни на "Блумбърг ", чиито индекси започват да поддържат статистика от 2004 г.) от 3.61 пъти. В крайна сметка търсените десетгодишни доходности по испанските ДЦК отбелязаха минимално седмично повишение от 1.3 базисни точки - до 4.111 процента. При италианския суверенен дълг движенията бяха сходни, като търсените норми на възвръщаемост в десетгодишния матуритет отбелязаха седмично покачване от 3 базисни точки - до 4.071 процента.


 


Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.Николай Ваньов,брокер, "Инвестбанк" АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във