Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МАРИЦА 3 ВЪРНА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Погледите на инвеститорите отново се върнаха на пазара на непарични платежни средства през изминалата седмица. Придвижи се към финала сделката за 49% от капитала на ТЕЦ Марица 3, предстои листването на борсата на останалите енергоремонтни дружества от пул Енергетика. Консорциумът между Национална банка на Гърция, ОББ и Булброкърс обяви също, че от 12 май предстои предлагането на акции от Булгартабак холдинг. Всичко това доведе до преодоляване на психологическото ниво от 24% в средата на седмицата. Търговията се оживи и на пазара се появиха нови купувачи. Пазарът за пореден път достигна до ключовото ниво от 24.50 процента. Има всички предпоставки в началото на май това ниво да бъде преодоляно и да се възтанови възходящият тренд от септември-ноември 2002 година. Преди да се стигне до нов връх при компенсаторните бонове, ще трябва да се преодолеят значителните натрупвания на предлагане при нивата около 25 и 26.5 процента. От доста голямо значение за пазара ще бъде развитието на търговията с акциите на Булгартабак холдинг. След като за покупката на пакета от ТЕЦ Марица 3 ресурсът бе събиран в продължение на три месеца, ако за акциите на цигарения холдинг бъде предложена атрактивна за българските и най-вече за чуждите инвеститори цена, е възможно да се появи силно търсене на непарични платежни средства от порядъка на 60 до 80 милиона бона. То трудно може да бъде удовлетворено на сегашните нива на компенсаторните бонове и цената им ще започне рязко да се покачва. Това може да стане, ако акциите се предлагат под цените, на които се търгуват срещу левове, или към сегашния момент за около 80 бона за акция, каквито намерения има. Като допълнителен бонус на новите акционери се обещава да получат дивидент за 2002 г., който се очертава около 1.34 лв на акция. Ако някой от инвестиционните посредници успее да привлече западен инвеститор, който да закупи поне 5% от капитала на тютюневия холдинг, това не само ще доведе до безпроблемното преодоляване на цената от 27% за компенсаторните бонове, но ще даде и силен аргумент в полза на борсовата приватизация. Възможно е така да се ускори появата на другите големи пакети - от БТК, ДЗИ и Проучване и добив на нефт и газ.Песимистите виждат друг сценарий за развитие на събитията в началото на май, като предполагат, че ще се предложи висока бонова цена на акциите на цигарения холдинг, ще последва липса на интерес към акциите му, както и слаба търговия с останалите акции от пул Енергетика. Тогава търговията отново ще се върне в границите 23-24% и големите обеми ще изчезнат. Непаричните платежни средства ще бъдат търсени за плащания по сделките при търговете, които ще провежда Агенцията за приватизация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във