Банкеръ Daily

Класация

Малките и средни фирми могат да върнат интереса към борсата


"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК"

Юли - септември 2021 г.

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база отличава най-добре представилите се през годината дружества от двата сектора. "Елана Трейдинг" оглави подреждането като най-добър инвестиционен посредник у нас за 2020 година. 

Сега  публикуваме   поредната г класация за пазарното представяне на дружествата - инвестиционни посредници през третото тримесечие на 2021 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от "БФБ-София" АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 юли 2021  до 30 септември същата година.


 

Ковид пандемията и летният отпускарски сезон белязаха третото тримесечие на 2021 година. Ниските лихви по депозитите в банките извадиха част от парите оттам и инвеститорите ги насочиха към "Българска фондова борса". Засега това не са суми, които да вдигнат значително активността на капиталовия пазар. Случилите се през тази година на специалния пазар за растеж на МСП beam, организиран от БФБ, шест листвания на такива фирми дават надежди за промяна. Той дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Пазарът beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на "БФБ-София". При всяко едно от тях имаше голямо търсене и презаписване на акции над предлагането.

Не бива да пропускаме и факта, че част от българите са загрижени за следващите месеци и отлагат мислите си за инвестиции. 

Пазарът на инвестиционното посредничество у нас отбеляза лек спад през третото тримесечие. Понижи се се оборотът, броят на изтъргувани книжа е много по-малък на фона на по-малкото сделки на "Българска фондова борса" спрямо втората четвърт на тази година. 

Всички индекси на БФБ приключиха третото тримесечие с повишение. SOFIX добави 4.96% към стойността си спрямо края на юни. Така индексът на "сините чипове" стигна до кота 585.36 пункта. 

Несигурността около ковид пандемията накара някои компании да се обърнат към забавени до момента бизнес планове в търсене на изход от заавянията във веригите за доставка на суровини. През третото тримесечие седем нови емисии от акции и облигации бяха предложени на борсовите играчи на "БФБ-София", като те внесоха над 169 млн. лев във фирмените каси. Инвеститорите вече могат да избират измежду 103 емисии акции и 80 на облигации, както и дялове от борсово търгувани фондове. Има и ДЦК. Всичко това разширява възможностите за избор за вложение.

В края на деветмесечието на БФБ отново има компания, която е с над един милиард лева пазарна капитализация. Борсовите играчи оцениха "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД на 1 225 250 000 лева. 

Първичното публично предлагане на "ИмПулс I" проби прага на пазар beam. Компанията, която ще инвестира в растящи български фирми, акумулира максималните близо 6 милиона лева от пазара като имаше над 1.5 пъти презаписване на акции.

Дейността на инвестиционните посредници през третото тримесечие не донесе съществени промени в подреждането  в сравнение с класирането на в. "БАНКЕРЪ" от втората четвърт на 2021-а. Четири от тези брокери спечелиха точки и по четирите показатели, което пък ги постави  в първата половина на класацията. 

Данните показват, че петнадесет от инвестиционните посредници взеха точки по отделните критерии, а десет от тях получиха номинация (съгласно правилата) и правото да участват в разпределението на местата в крайното подреждане.

Както винаги има и леки вътрешни размествания в класацията спрямо второто тримесечие. На върха обаче има нова рокада и "Карол" е първи в края на септември. Логично след номинациите по всички критерии (и двете първи места) на класацията. Събраните 37 точки (от 40 максимално възможни) направиха дружеството

"Най-добър инвестиционен посредник"

 на третото тримесечие. "Елана Трейдинг" също има четири номинации, но отстъпи едно място и сега е на второто стъпало с 36 точки. Изчисленията показват завръщането на третото място на "Капман" с 29 пункта след като получи точки по четирите критерия. Рокадата тук свали "Първа ФБК" на петото място. 

Активността на брокерите на "Централна кооперативна банка" в периода между юли и септември изведе дружеството сред номинираните, а  със спечелените точки по отделните критерии влезе в Топ10 в крайното класиране.

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

МЯСТО     ДРУЖЕСТВО                                                            ТОЧКИ

1.               "Карол" АД                                                                  37

2.               "Елана Трейдинг" АД                                                 34

3.               "Капман" АД                                                               29

4.               "БенчМарк Финанс" АД                                            19

5.              "Първа ФБК" ООД                                                      18

                  "Евро-Финанс" ЕАД                                                   18

7.               "София Интернешънъл Секюритиз" АД                  15

8                "Реал Финанс" АД                                                      14

9.               "АБВ Инвестиции" ЕООД                                         12

10.             "Централна кооперативна банка" АД                        10

Забележка: Максималният брой точки е 40.

 

Летните месеци свиха инвестиционната активност на БФБ, донякъде и заради мерките срещу пандемията и заради отпускарския сезон. Показателят

оборот на "БФБ-София"

измери по-ниската търговия. Оборотът през третото тримесечие е на стойност 182.25 млн. лева при 264.82 млн. лева в края на юни. Сключени са по-малко сделки между юли и септември, в които са прехвърлени и много по-малко ценни книжа. 

Единствено "Централна кооперативна банка" от банковите инвестиционни посредници се нареди сред номинираните по този показател.

На върха е "Реал Финанс" с оборот за 50.04 млн. лева при покупко-продажби на почти 8 млн. лота. "Капман" и "Карол" са на следващите две места. Брокерите им са сключили договори съответно за по 41.76 млн. лева и 39.87 млн. лева.  

Спази се традицията и небанковите инвестиционни посредници за поредно тримесечие се представят много добре по показателя

сключени сделки на "БФБ-София"

Първите седем дружествата имат по сметките си по над 1000 контракта за деветмесечието. Изчисленията ни показват,  че третото тримесечие е с най-малко договори за покупко-продажби спрямо първата и втората четвърт на тази година - "само" 33 634 сделки при 34 006 броя през второто тримесечие и 34 124 в края на март. Изтъргувани книжа са 61 635 828 броя в сравнение с над 277 млн. през първото тримесечие.

"Карол" пази лидерската си позиция по този показател. Брокерите му са сключили 15 737 сделки между юли и септември и изтъргувани близо 22 млн. броя ценни книжа. "Елана Трейдинг" е следващия брокер с 9461 покупко-продажби, а "БенчМарк Финанс" също е на почетната стълбица  с 2948 договора. 

Традиционно в Топ 10 по броя на контрактите през периода са и два от регионалните брокери. По сметката на варненския "Реал Финанс" имат записани 1157 договора, а на пловдивския "Юг Маркет" - 975 сделки.

Нито един от банковите инвестиционни посредници не успя да се намеси в разпределението на местата по този показател.

През третото тримесечие на тази година няколко фирми се възползваха от възможността, които фондовата борса дав, за финансиране на проектите им с нови акции и облигации. Осем от лицензираните инвестиционни посредници са имали работа по подготвката на проспекти за различен тип ценни книжа между юли и септември. От "София Интернешънъл Секюритиз" са били най-ангажирани през периода. Експертите на дружеството са подготвили документите по три проекта, поради което са начело в подреждането по показателя

брой емисии на акции и облигации

"Елана Трейдинг", "АВС Финанс" и "Карол" са изготвили проспектите на по две публични компании. Останалите номинирани по този показател са работили  по един проект. Между юли и септември други няколко от инвестиционните посредници у нас са продължили и процедурите по обратно изкупуване на акции в полза на различни компании. Други пък са маркет-мейкъри по някои емисии*. 

Има и инвестиционни посредници, които са подговяли за публични дружества нови проспекти за издаване на нови книжа, които са внесени за обсъждане и одобрение в Комисията за финансов надзор.

Частните платформи, които осигуряват и възможности за онлайн търговия на фондовата борса, продължават да разширяват своята дейност. Няколко от инвестиционните посредници се възползват от атрактивността и на този канал за връзка с клиентите. Тези платформи са търсени заради добрите условия, които осигуряват за сключване на сделки, показва проучването на в. "БАНКЕРЪ". Все още няма публични данни за дейността от всички алтернативни web базирани системи. По тази причина подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София

е малко условно. Търговията на този пазар се "осветява" от данните от няколко платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"). Първата платформа вече има 7537 клиенти, на втората са регистрирани 4021 човека, а през третата са търгували 2767 абонати. От услугите на четвъртата са се възползвали 607 клиенти. За 395 абонати съобщават от EFOCS. Данните от "София Интернешънъл Секюритиз" показват участие на 52 клиенти, а при "Първа ФБК" - на 39 абонати.

Според правилата на класацията ни, подреждането по показателя "електронна търговия на БФБ-София“ е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. 

Изчисленията ни изведоха на първо място в подреждането по този показателсочат в края на септември "Карол". През третото тримесечие дружеството е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и съотевтно с най-висок оборот. "Елана Трейдинг" пък е с най-много клиенти в онлайн търговията. 

 

Маркет-мейкър е борсов член (инвестиционен посредник или банка), който се е задължил да обезпечава минимална ликвидност посредством поддържане на котировки за определени емисии финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ, с изключение на емисии права. Дейността като маркет-мейкър се осъществява въз основа на писмен договор с фондовата борса. 


ПОБЕДИТЕЛЯТ

Инвестиционният посредник "Карол" е небанкова институция с над 20 години история на капиталовите пазари. Основана през 1997-а, компанията е част от водещата в страната финансова група "Карол".

В партньорство със световните лидери CMC Markets (UK) и Interactive Brokers (USD) инвестиционният посредник предлага възможности за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори, за разлика и други финансови инструменти както на "БФБ-София", така и на международните капиталови пазари. Компанията осигурява корпоративни консултации и набиране на капитал чрез първично и вторично публично предлагане (IPO/SPO), дългово финансиране чрез частни и публични емисии облигационни емисии, както и посредничество при реализирането на търгови предложения и управление на индивидуални портфейли.

Компанията е трикратен победител в ежегодната класация на в. "БАНКЕРЪ" - "Инвестиционен посредник на годината" (2006-2008 г.).


Facebook logo
Бъдете с нас и във