Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Магията е в избора

Изминалата 2012 г. донесе множество смесени чувства на инвеститорите на БФБ-София. За разлика от предходните години, когато настроенията властваха изцяло над пазара и движеха акциите в почти идеален синхрон нагоре или надолу, през тази година ясно се очерта тенденция на значително разграничаване в изявите на отделните публични компании. Върху контрастното представяне оказаха влияние различни фактори, сред които - сфера на дейност, ниво на доверие в мажоритарния собственик, промяна на собственика на контролният пакет акции и последвало търгово предложение и други.


Като цяло най-добре се представиха дружествата, които инвестират активите си в недвижими имоти (АДСИЦ), и по-конкретно тази част от тях, които притежават земеделски земи. В челната тройка по поскъпване сред фондовете, включени в специализирания индекс BGREIT , бяха Агро Финанс (+77%), Адванс Терафонд (+74%) и Булленд инвестмънт (+55%). Търговията с книжата и на трите компании демонстрира висока ликвидност през годината. В Агро Финанс и в Булленд имаше и сериозни рокади сред акционерите.


Далеч по-противоречиви сигнали към инвеститорите изпратиха дружествата, които съставляват най-старият и комплексен индекс на БФБ-София - SOFIX. Печелившите и губещите сини чипове се разделиха поравно, като в двата края на класацията отчетливо се наредиха Булгартабак холдинг (+154%) и Химимпорт (-40%). Причина за сериозното поскъпване при книжата на бившия цигарен монополист беше рязкото и стабилно подобрение на финансовите резултати на холдинга през 2012-а, след като към края на миналата година той беше приватизиран. Причините за солидния годишен срив на акциите на Химимпорт са по-комплексни, но като цяло може да се посочи желанието на едър акционер да осребри своето участие в сравнително кратки срокове.


Солидни разпродажби доведоха до сериозен спад в капитализацията и на Софарма. Книжата на фармацевтичната компания, която отдавна е сред най-сините чиповена БФБ-София, загубиха за година над 33% от стойността си - до позабравените нива от 2 лв. за дял.


Сред събитията на 2012 г. без капка съмнение трябва да изтъкнем приватизацията на 33-процентните дялове в дружествата, част от трите енергийни групи - ЕВН, ЧЕЗ и Енерго Про. Докато борсовата история на компаниите от групата на ЕВН продължи едва няколко месеца, останалите двама енергийни гиганти не дават сигнали, че желаят да сложат край на публичния статут на дъщерните си дружества.


За съжаление подобен сценарий на отписване от борсата се разви при основните фабрики от структурата на Булгартабак холдинг - в София, в Благоевград и в Плевен. След отправени търгови предложения към акционерите на Благоевград-БТ (на цена от 53.53 лв.), София-БТ (при 71.70 лв. за акция) и Плевен-БТ (по 29.31 лв. за дял) мажоритарният им собственик придоби над 95% от капитала им и благоевградското и плевенското дружество бяха отписани от БФБ-София.


През отиващата си година се състоя и друго, отдавна очаквано и до известна степен изстрадано събитие - продажбата на мажоритарния пакет от капитала на Българска телекомуникационна компания (БТК). Купувачите за пореден път не бяха стратегически инвеститори от телекомуникационния сектор, а финансови компании, близки до Корпоративна търговска банка (КТБ) и VTB capital. Тук също последва търгово предложение към миноритарните акционери в БТК, но все още няма яснота какви са параметрите му, тъй като Комисията на финансов надзор (КФН) издаде временна забрана то да бъде публикувано.


Финансов скандал се завъртя през годината около Енемона. След зле скалъпен опит от страна на мениджмънта на инженеринговата компания да компенсира загуби от обезценени вземания с преоценка на инвестиции в акции на Енергони дружеството си навлече проблеми с Комисията за финансов надзор. Тя го задължи да не гласува на общото събрание отчета си за 2011 година. Одиторът Делойт одит изрази солидни съмнения по отношение на тази преоценка. В крайна сметка, като в приказките, дружеството развали договора за покупка на акции на Енергони и коригира финансовия си отчет за 2011 година. Така вместо печалба от 13 млн. лв. компанията излезе на загуба от 13 млн. лв. и започна да изпълнява програма за събиране на обезценени вземания.Кирил Ивановинвестиционен консултант

Facebook logo
Бъдете с нас и във