Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛУЧНИКОВКИТЕ ПОЛУЧАВАТ ШАНС В ЦАРСКАТА РЕАНИМАЦИЯ

Във вторник в Държавен вестник бе публикувано допълнение на наредбата, която урежда организирането и провеждането на централизирани търгове от боновото раздържавяване. То дава възможност на Центъра за масова приватизация (ЦМП) да пласира акции на фондовата борса, естествено след първоначален избор на инвестиционен посредник. Това обаче може да стане едва след като органите по чл. 3 на Закона за приватизация (това са главно Агенцията за приватизация и отрасловите министерства), прехвърлят за разпореждане от ЦМП книжа, годни за продажба на БФБ. Интересно каква полза би имал раздържавителният процес от такава организация. И досега ведомството, управлявано от Левон Хампарцумян, сервираше от време на време по някой и друг пакет на изстрадалата ни борса. Експерти, които са запознати отблизо с отношенията между АП и ЦМП, определят наредбата като минимална победа на Центъра в борбата за повече взаимодействие между двете институции. Въпреки това той остава зависим от волята на приватизационната агенция, защото тя ще решава дали и колко пакета да предостави на приватизационния си конкурент. Всъщност целите на ЦМП са ясни - работещите там са готови да поемат колкото се може повече задачи, за да оправдаят съществуването си. Защото слуховете от последните седмици са, че регистърът на компенсационни бонове ще бъде поет от Централния депозитар. И нищо чудно след броени месеци да станем свидетели как Апостол Апостолов взима и последните парчета от баницата на ЦМП - компенсаторните записи. Това ще стане особено актуално, ако лучниковките се трансформират в безналични и се листват на фондовата борса, каквито всъщност са и настроенията в царския икономически екип.

Facebook logo
Бъдете с нас и във