Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Лоши новини и риск в малки дози

Икономическата несигурност, идваща главно от еврозоната и геополитическите проблеми и конфликтите в различни точки на света, изглежда не стряскат инвеститорите и те са готови да търсят по-високи доходности, а събитията и новините, предвещаващи появата им, се възприемат много по-добре от пазара.


Търговията на пазарите на трежърита през изминалата седмица подкрепя това заключение. След публикуването на протокола от последната среща на Фед ясно личаха мненията на някои членове на институцията, които загатват за възможно скорошно повишение на основния лихвен процент. "Гледайки възстановяването на икономиката и прогреса, който имаме, се намираме в добра позиция, за да започнем да говорим за нормализация (на монетарната политика)", заяви президентът на Федералната банка на Канзас, Естер Джордж, която е и основен привърженик на по-бързото повишение на основната лихва. Всичко това оказа известен натиск върху цените на трежъритата, като през изминалата седмица доходностите по десетгодишните трежърита отбелязаха ръст от 8.4 базисни точки - до 2.425 %.


Подобна бе и картината при британските джилтове. Търговията с тях също бе задвижена от съобщение на "Банк ъф Ингланд ", че двама от членовете на монетарния комитет са гласували за повишение на основната лихва. Десетгодишната доходност, търсена от инвеститорите по британските ДЦК, отбеляза ръст от 8.7 базисни точки през изминалата седмица, достигайки 2.412 процента.


В същото време инвеститорите показаха, че са все по-малко склонни да приемат изключително ниските доходности, предлагани им от суверенните дългове на страните от т. нар. "ядро" на еврозоната. Въпреки поредната порция неособено позитивни данни за икономиките на паричния съюз, които през седмицата се изразяваха в спада на Индекса за измерване на сентимента на закупчиците, изчисляван от "Маркит Икономикс " до 52.8 пункта, спрямо 53.8, измерени през юли, доходностите, търсени от инвеститорите по немските бундове, поеха нагоре. Десетгодишните книжа се търгуваха при търсена норма на възвръщаемост от 0.989%, с 3.7 базисни точки по-висока спрямо седмица по-рано. Ръстът при френските десетгодишни доходности за същия период бе с 4.2 базисни точки до 1.38 процента.


Поредната порция от неособено позитивни икономически новини и засилване на очакванията за скорошна програма за количествени улеснения, която ще бъде приложена от ЕЦБ, доведоха до поредни рекорди при доходностите, търсени от инвеститорите по книжата на страните от т. нар. периферия на еврозоната. Инвеститорите явно са готови за поемане на малко повече риск с цел постигане на по-адекватна доходност в сравнение с ядрото. Десетгодишните доходности по испанските ДЦК достигнаха 2.376%, понижавайки се с 2 базисни точки през седмицата, докато сходните италиански доходности се понижиха с 1.1 базисни точки - до 2.573 процента.
Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.

Николай ВаньовБрокер, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във